تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آب دهانی که در دستان دیگری از دهان جاری می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن آب دهان یا بزاق با خونی که از دهان به دستان دیگری می ریزد در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [اللعاب ومعه دم يسيل من الفم في يد شخص آخر] ابن سیرین در خواب:

خوشحال، شاد یا خوشحال: راز او را به او بگویید.

اگر در خواب ببیند که آب دهانش از دهانش بیرون می‌آید و ببیند که با بزاقش خون می‌فرستد (بزاقش با خون مخلوط می‌شود) در دست دیگری می‌ریزد یا به قولی که او می‌گوید. دروغ گفت – چیزی شبیه به دروغ -).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن آب دهان در دست دیگری در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیرون آمدن آب دهان از دهان، تعبیر خواب یا دیدن آب دهان یا آب دهان. بیرون آمدن از دهان در دست انسان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا