تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت دادن یا نصیحت کردن (فاسق به فاسق) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مشاورة الفاسق للفاسق] ابن سیرین در خواب:

مشاوره: هر توصیه یا درخواست نظر یا مشاوره در مورد یک موضوع.

عفت: یعنی خوش اخلاقی و راه رفتن در راه حق و ایمان.

فسق: بیرون رفتن از راه راست یا راه حق و حق.

پادزهر: داروی ضد سم.

در مورد مشورت شخص فاسق با یک گناهکار در خواب، این به عنوان شفا یا مصونیت در بدن (به دست آوردن پادزهر از سموم) تعبیر می شود. دیدن مرد بداخلاق در خواب به گونه ای که با مرد بد اخلاق دیگری مشورت می کند، بیانگر شفا یا به دست آوردن پادزهر یا مصونیت در بدن در برابر سموم است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب پند دادن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نصیحت کردن، تعبیر خواب یا رؤیت مشورت یا نصیحت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا