تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نصیحت کردن یا نصیحت کردن (شیرکار به پاکدامن) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مشاورة العفيف للفاسق] ابن سیرین در خواب:

مشاوره: هر توصیه یا درخواست نظر یا مشاوره در مورد یک موضوع.

عفت: یعنی خوش اخلاقی و راه رفتن در راه حق و ایمان.

فسق: بیرون رفتن از راه راست یا راه حق و حق.

و اما مشورت پاکدامن با فاسق در خواب، موجب بدعت می شود. دیدن مرد پاکدامن در خواب به گونه ای که با مرد بد اخلاقی مشورت می کند، بیانگر این است که آن پاکدامن به بدعت نزدیک است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نصیحت یا مشورت، تعبیر خواب یا رؤیا، پند دادن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا