تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب ( عفت به گناهکار )

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب ( عفت به گناهکار )

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای نصیحت یا نصیحت کردن در یک رویا

تفسیر یک چشم انداز [مشاورة الفاسق للعفيف] ابن سیرین در خواب:

مشاوره: هر توصیه یا درخواست نظر یا مشاوره در مورد یک موضوع.

عفت: یعنی خوش اخلاقی و راه رفتن در راه حق و ایمان.

فسق: بیرون رفتن از راه راست یا راه حق و حق.

و اما مشورت، مشورت عفیف با پاکدامن در خواب است و از آن به توبه تعبیر می شود. دیدن مرد بد اخلاق در خواب به گونه ای که با مردی پاکدامن مشورت می کند، بیانگر توبه فاسق است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مشورت یا نصیحت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نصیحت کردن، تعبیر خواب یا رؤیت نصیحت کردن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا