تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب (العفیف العفیف)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نصیحت کردن در خواب (العفیف العفیف)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نصیحت کردن یا نصیحت کردن (عفیف برای پاکان) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مشاورة العفيف للعفيف] ابن سیرین در خواب:

مشاوره: هر توصیه یا درخواست نظر یا مشاوره در مورد یک موضوع.

عفت: یعنی خوش اخلاقی و راه رفتن در راه حق و ایمان.

فسق: بیرون رفتن از راه راست یا راه حق و حق.

و اما مشورت پاکدامن با پاکدامن در خواب، تعبیر به نیکی می شود. دیدن مردی پاکدامن در خواب به گونه ای که با پاکدامنی دیگر مشورت می کند، بیانگر آرامش اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای پند دادن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نصیحت و مشورت، تعبیر خواب یا رؤیت پند دادن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا