تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تلفن در خواب (به امر یا نهی)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تلفن در خواب (به امر یا نهی)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن و خواب کلمات یا صدای گوشی با انجام کاری یا منع از انجام کاری در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [كلام أو صوت هاتف بأمر أو نهي] ابن سیرین در خواب:

تلفن: اسم مفعولی که ندا می داد، صدای پنهانی که شنیده می شود ولی صاحبش دیده نمی شود.

امّا مناجات، صدا یا سخنی که امر یا نهی خوانده می شود، هر کس در خواب ببیند صدای تلفنی را شنیده است که امری (با انجام کاری) یا نهی از امری (با نهی از کاری) می کند. ، پس چنان است که بدون توضیح در خواب شنیده است. (از آنجا که صدای پنهان – صدای تلفن – در خواب صادق است – راست باشد یا راست -).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت شنیدن صدای تلفن به امر یا نهی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تلفن، تعبیر خواب یا رؤیت تلفن، تعبیر خواب. از ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا