تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلغم زن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب بلغم بینی و دیدن بلغم روی زن در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الامتخاط على الزوجة] ابن سیرین در خواب:

مخفیانه خارج شوید: مخاط را از بینی او بیرون بکشید.

اگر مردی در خواب ببیند که روی همسرش (همسرش) پا گذاشته است، خوابش نشان می دهد که زنش حامله است – اما ممکن است نشان دهد که جنین قبل از اتمام آن سقط شده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بلغم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مخاط بینی، تعبیر خواب یا رؤیت بلغم یا بلغم بر همسر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا