تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عطسه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عطسه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن عطسه یا عطسه در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العُطاس] ابن سیرین در خواب:

و عطسه در خواب عموماً در خواب با یقین در مورد موضوع مشکوک تعبیر می شود. اگر شخصی در خواب ببیند که عطسه می کند، خواب او بیانگر این است که به چیزی که به آن مشکوک بوده مطمئن است (یا یقین پیدا کرده است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن عطسه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بینی، تعبیر خواب یا رؤیت عطسه یا عطسه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا