تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر خوردن در خواب (روباه ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر روباه) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن أنثى الثعلب -الثعلبة- أو لبن الثعالب] ابن سیرین در خواب:

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر روباه ماده (آلوپسی) نیز در خواب با بیماری خفیف تعبیر می شود. اگر شخصی در خواب ببیند که شیر روباه می نوشد، خواب او ممکن است نشان دهنده یک بیماری خفیف (یا یک مشکل سلامتی) باشد.

همچنین گفته شده است که شیر نواحیش (مانند سگ، گرگ، کفتار، شیر، ببر و غیره) ممکن است تعبیر شود یا در خواب نشان دهنده آشتی با دشمنان باشد. هر کس در خواب ببیند که از شیر یکی از راویان نوشیده است، خوابش بیانگر آن است که میان او و دشمنانش صلح خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شیر روباه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا