تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر دادن (برای زن باردار) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر دادن (برای زن باردار) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت شیر ​​دادن (برای زن باردار) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرضاعة (للحامل)] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب زن حامله (باردار) را ببیند که گویا شیر می دهد، خواب او حکایت از حاملگی دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب شیر دادن یا شیر دادن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر دادن (برای زن باردار)، تعبیر خواب یا خواب شیر دادن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا