شطرنج در خواب و تعبیر خواب بازی شطرنج به صورت کامل و دقیق

شطرنج در خواب و تعبیر خواب بازی شطرنج به صورت کامل و دقیق

علامت شطرنج در خواب تعبیر بازی شطرنج و معنی دیدن سنگ شطرنج در خواب تعبیر دیدن شطرنج در خواب برای بانوان و موارد دیگر دیدن شطرنج در خواب

شطرنج در خواب و تعبیر خواب بازی شطرنج به صورت کامل و دقیق

بازی شطرنج به هوش، حیله گری و توانایی برنامه ریزی و فریب طولانی بستگی دارد.بازی شطرنج همیشه بیانی مینیاتوری از نبردها و جنگ های واقعی تلقی می شده است.مفسران خواب چگونه به دیدن شطرنج در خواب نگاه می کنند؟ما با شما آشنا می شویم و شطرنج را در خواب می بینیماز طریق تعبیر بازی شطرنج و دیدن سنگ شطرنج در خواب دیدن تخته شطرنج و تعبیر خواب شطرنج برای زن و موارد دیگر دیدن شطرنج در خواب.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن شطرنج در خواب می گوید

 • دیدن شطرنج در خواب بیانگر برنامه ریزی استو دلالت بر سرگرمی دارد، دیدن شطرنج در خواب ممکن است بیانگر وضعیت فعلی جامعه یا کشور باشد و خداوند متعال اعلم دارد.
 • دیدن شطرنج در خواب با شخص ناشناس، بیانگر سرگرمی و بازی است.
 • بازی شطرنج بین همسران در خواب نشان دهنده برنامه ریزی است و اینکه رابطه بین آنها رابطه ای مبتنی بر علایق است.
 • و اما بازی شطرنج با مردگان در خواب، مانور بین حق و باطل است.
 • و هر که در خواب ببیند که در بازی شطرنج برنده می شود، بر حریف پیروز می شود.
 • و دیدن خرید بازی شطرنج در خواب، بیانگر توجه به حیله گری و احتیاط مردم از برنامه هایشان است.
 • دیدن شطرنج بعد از استخاره; یک روز برای شما و یک روز برای شما، و اگر از صبر و شکیبایی نیستید، دست به کار نگیرید.
 • تعبیر خواب در شیرینی آنها می گوید که سنگ های شطرنج در خواب بیانگر شرایط سربازی استبا دیدن سنگ های شطرنج که در خواب بدون بازی با آن ها روی تخته نصب شده اند، ارتش بازنشسته می شود و کارش مختل می شود.
 • دیدن سنگ های شطرنج به گونه ای که گویی در خواب زنده هستند ممکن است به جستجوی محله یا منطقه اشاره داشته باشد.
 • دیدن مهره های شطرنج آشنا از پلاستیک نشان می دهد که ارتش وظایف محوله را به درستی انجام نمی دهد.
 • دیدن سنگ های شطرنج از طلا در خواب بیانگر مزدور بودن ارتش است.
 • و اگر از نقره باشند، لشکر مؤمن است و سنگهای شطرنج در خواب از الماس ساخته شده است.
 • و ديدن شطرنج از آهن يا مس نشان دهنده قوت و قوت كشور است.
 • و سنگ های شطرنج ساخته شده از شیشه در خواب نشان دهنده پرسنل پلیس زن است.
 • و اما دیدن سنگ های شطرنج در خواب سنگی، بیانگر استحکام و مصونیت کشور است (تعبیر دیدن سنگ در خواب را بخوانید).
 • مشاهده مهره های ناقص شطرنج نشان دهنده مرگ رهبران و متمرکز بودن تصمیم است.
 • سرباز شطرنج در خواب نشان دهنده مردم عادی است و قلعه قلعه کشور است و اسب شوالیه های شجاع است و فیل در شطرنج در خواب تجهیزات و وزیر نماد رهبران برنامه ریزی شده است. ، و شاه شطرنج در خواب پادشاه یا فرمانروا است.
 • دیدن صفحه شطرنج خالی در خواب بیانگر تباهی کشور و فساد بندگان است، خدا اعلم.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود از دیدن شطرنج در خواب برای یک زن می گوید

 • دیدن شطرنج در خواب برای زن به طور کلی بیانگر مشارکت زن در تصمیم گیری و قضاوت مرد است.
 • دیدن زنی که در خواب شطرنج بازی می کند، مانور زن با شوهر یا قیمش، هر کدام به تناسب موقعیتش.
 • هر کس ببیند در شطرنج شکست خورده است در پایه ها و آداب و رسوم زندگی می کند و هر کس ببیند که در شطرنج پیروز می شود عصیان می کند و به حزب مخالف می پیوندد، با یک فرد متاهل ازدواج می کند یا به تباهی خانواده کمک می کند. و خدا داناتر است.
 • سنگ شطرنج در خواب از مواد مختلفی ساخته می شود که نشان دهنده صلابت و استحکام افراد جامعه و برخورد آنهاست و حکایت از حسادت زنان و مکر و کینه توزی آنها دارد.دیدن سنگ های شطرنج ناقص بیانگر مرگ مردان و آن تعداد است. زنان در حال افزایش است.
 • جستجوی سنگ های شطرنج در خواب بیانگر جستجوی محافظت و مراقبت از یک زن است.
 • رویا خرید یک بازی شطرنج، ورود فرد رویا به خانواده به عنوان همسر دوم برای مجرد، خرید شطرنج برای زن متاهل برای ازدواج با شوهرش، و بیوه و زن مطلقه نیز در صورت واجد شرایط بودن ممکن است برای دومین بار ازدواج کنند. برای ازدواج یا وارد جنگ زندگی می شود (تعبیر دیدن ازدواج در خواب را بخوانید).
 • ابن سیرین از دیدن بازی شطرنج در خواب بیزار استو همین رؤیت تاس بازی و امثال آن است، به فرموده خداوند متعال در سوره اعراف ((یا اهل قریه ها معتقد بودند که بامدادان در حال بازی شر ما را برای آنها می آورد. ) خواب مجادله یا دعوا است و غالب در خواب در نزاع غالب است و شطرنج نیز بیانگر گفتار باطل و تهمت است.

  شطرنج در خواب به تعبیر شیخ نابلسی دلالت بر گسترش قدرت به صاحب قدرت و حکایت از همزیستی با افراد مختلف دارد و بازی شطرنج در خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده دشمنی دارد که دین دارد و هر که فیل را بزند پادشاه خارجی را می زند. و بیشتر شطرنج در بیداری چنین است.بازی شطرنج در خواب ممکن است رویارویی با قوم حیله گر باشد و بیننده خواب باید مراقب آنها باشد و ممکن است نشان دهنده جنگ ضعیف یا دروغ باشد.النابلسی نتیجه می گیرد که دیدن شطرنج در یک خواب ممکن است حاکی از ردیابی مسیر، دستیابی به اسرار، ردیابی حرکات و شاید بیانگر انحراف در سفر باشد و خداوند اعلم (تعبیر دیدن سفر در خواب را بخوانید).

  بازی شطرنج در خواب بیانگر بیکاری است.گوستاو میلر تعبیر خواب در تعبیر خود از شطرنج در خواب می گوید که دیدن شطرنج در خواب بیانگر اختلال در تجارت است و دیدن شطرنج در خواب ممکن است بیانگر دوستانی بی احساس باشد.برنده شدن در شطرنج به معنای غلبه بر آن موانع و غلبه بر آن است.

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا