تعبیر خواب ابن سیرین – خوابی که در خواب دل را بریده است

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بریده شدن قلب در خواب

تفسیر یک چشم انداز [تقطع القلب] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب مریضی را ببیند که گویا قلبش در حال قطع شدن است، دیده هایش نشان می دهد که شفا می یابد و از گرفتاری پاک می شود. بریده شدن قلب در خواب به دلواپسان نشان می دهد که از ناراحتی ها و نگرانی ها رهایی خواهد یافت.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن قلب بریده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دل، تعبیر خواب یا رؤیت قلب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا