تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیرون رفتن دل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن خروج دل از گود یا از بدن در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [خروج القلب من الجوف] ابن سیرین در خواب:

و هر که در خواب ببیند که قلبش از شکم (یا شکم) بیرون ریخته می شود، خوابش نشانگر حسن نیت و اخلاص اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خروج قلب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خروج قلب، تعبیر خواب یا رؤیت قلب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا