تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زبان با موهای سیاه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن زبان با موهای سیاه در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [اللسان عليه شعر أسود] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب زبان خود را ببیند و ببیند که موی سیاه بر زبانش روییده است، چنین است.

ابن سیرین رحمه الله

برخی از مفسرین گفتند: هر که در خواب ببیند که موی بر زبانش می روید، دلالت بر حکمت و تبیین و شعر و تیزبینی دارد تا آن مویی که از حد خارج شده و به مضایقه یا مضطر بر می گردد.

، تعبیر دیدن زبان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زبان با موهای سیاه، تعبیر خواب یا رؤیت زبان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا