تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تبدیل سر به سر سگ در خواب (برای والی)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تبدیل سر به سر سگ در خواب (برای والی)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت چرخاندن سر به صورت سر سگ در خواب (برای والی، پادشاه یا امام).

تفسیر یک چشم انداز [تحول الرأس لرأس كلب في المنام (للوالي)] ابن سیرین در خواب:

اگر مادر یا امام را در خواب ببیند، گویا سرش سر سگ شده است، زیرا بینش او نشان می دهد که در فکر است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن سر به صورت سر سگ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سر، تعبیر خواب یا رؤیت سر، تعبیر ابن سیرین. رویاها

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا