تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دو سر (برای زنان مجرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیایی که در خواب دید که چند سر – دو یا سه سر – (برای زنان مجرد) دارد.

تفسیر یک چشم انداز [إن رأتْ وكأن لها رأسين أو ثلاثة (للعزباء)] ابن سیرین در خواب:

همین طور اگر در خواب تجرد ببیند و گویی دو سر یا سه سر داشته باشد، زیرا بینایی او با آنچه هست نشان می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چند سر در خواب برای دختر (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سر، تعبیر خواب یا رؤیت سر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا