تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرخ شدن پوست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرخ شدن پوست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پوست قرمز در خواب

تفسیر یک چشم انداز [البشرة الحمراء] ابن سیرین در خواب:

و سرخی پوست (پوست با رنگ سرخ) در تعبیر خواب، مقام و سرور است. اگر شخص در خواب ببیند گویا دلهایش است یا پوستش سرخی رنگ است (و در بیداری چنین نبود).

ابن سیرین رحمه الله

روایت شده که جوانی دید که صورتش مانند زنان سرخ شده است و انگار نشسته است، پاهایش را روی هم گذاشت.

تعبیر دیدن پوست قرمز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پوست، تعبیر خواب یا رویت پوست، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا