تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرد جوان در خواب (برای زن)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پشت مرد جوان (برای زن) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [ظَهْرُ الشّابِ (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

اگر زنی در خواب پشت مرد جوانی را ببیند زن در خواب به تأخیر رسیدن تعبیر می شود. (اگر زنی در خواب ببیند که به پشت مرد جوانی نگاه می کند، خواب او حکایت از تاخیر دارد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پشت جوان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پشت بدن، تعبیر خواب یا رؤیت پشت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا