تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حنا روی انگشتان دست در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حنا روی انگشتان دست در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن حنا بر انگشتان دست در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [حناء اصابع اليد] ابن سیرین در خواب:

رنگدانه رنگ کردن یا رنگ کردن اندام ها یا موها به عنوان مثال با حنا است. دستش را با رنگدانه رنگ کردم. موهایش را با حنا رنگ می کرد یا رنگ می کرد.

و منازل دست مرد با جان باختگان در خواب، نشانه ستایش فراوان (حمد و سپاس خداوند از او) است. یعنی اگر مردی در خواب ببیند که انگشتانش را با حنا رنگ کرده یا رنگ کرده اند، رؤیاهایش نشان می دهد که خواب می بیند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن حنا روی انگشتان دست در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب حنا در دست، تعبیر خواب یا رؤیت حنا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا