تعبیر خواب ابن سیرین – خواب منقار کلفت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب منقار کلفت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن شانه سنگین (گوشت خوب – ماهیچه ها -) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [المنكب الغليظ] ابن سیرین در خواب:

شانه یا شانه: بالای بازو (سر شانه ها).

و رسم یا انکار خیر خیر در خواب عزیزان (اسرا) (اسرا) بر زمان طولانی ایثار در قربانی است. اگر زندانی در خواب ببیند که کتف یا شانه هایش با گوشت خوب کلفت شده است، ممکن است او را پوشانده باشید.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن کتف کلفت یا ماهیچه های شانه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کتف کلفت، تعبیر خواب یا بینایی ماهیچه ها و کتف، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا