تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن شانه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الكتف] ابن سیرین در خواب:

و اما شانه در خواب زن (یا زن مرد) تعبیر می شود. پس آنچه در خواب بر دوش می دود، مقایسه یا تفسیر او را در یک سال در سال با آنچه بر زن (مرد مرد) می گذرد، برآورده می کند.

ابن سیرین رحمه الله

شانه در خواب نشان دهنده زن صاحب آن است آنچه بر شانه در خواب آمده در زن است.

تعبیر دیدن شانه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شانه، تعبیر خواب یا خواب شانه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا