تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیماری ناف در خواب (برای کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیماری ناف در خواب (برای کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن ناف (یا ناف) بیمار یا مرض (برای کسانی که پدر و مادرشان زنده بودند) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السرة عليلة (لمن والداه أحياء)] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: اگر پدر و مادر همچنان بر دشمن زندگی باشند و در خواب ببیند، گویا راز او بر اوست (در آن) و اما اگر پدر و مادر در بقیه عمر نبودند و راز او را دیدند که در خواب او بلند است، این دلالت بر رضای خدا دارد.

همچنین گفته شد: درد ناف در خواب، بیانگر بدرفتاری با زن است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن ناف مرض در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیماری ناف، تعبیر خواب یا بینایی ناف، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا