تفسیر رؤیت مسجد و محراب و مناره و ذکرهای ابن سیرین.

ابن سیرین – رحمه الله – درباره تعبیر و تعبیر خواب مسجد و محراب و مجالس ذکر خدا صحبت کرد.

تفسیر رؤیت مسجد و محراب و مناره و ذکرهای ابن سیرین.

 • هر کس در خواب خود مسجدی مهر و موم شده و پر ببیند، مسجد عالمی است که مردم با او به نیکی و نیکی محشور می‌شوند و خدای تعالی را به یاد می‌آورد که می‌گوید: «در آن نام خدا ذکر شده است. زیاد.”
 • اگر در خواب ببیند که مسجد ویران شده است، در آنجا می میرد، پیشوای دیندار، اگر ببیند که مسجد می سازد، پیوندهای خویشاوندی خود را به هم پیوند می دهد و مردم را به نیکی و بنا می کند. مسجد نشان‌دهنده پیروزی بر دشمنان است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «کسانی که بر کارشان چیره شدند، گفتند بر آنان مسجدی می‌سازیم».
 • اگر در خواب ببیند که مردی ناشناس در مسجدی مردم را رهبری می کند و امام آن مسجد مریض است، می میرد.
 • اگر در خواب ببیند که مسجدی به حمام تبدیل شده است، بیانگر آن است که مردی پنهانی مرتکب فسق می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که خانه اش مسجد شده است به عزت مبتلا می شود و مردم را از باطل به حق دعوت می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که با جمعی وارد مسجد می شود و برای او چاله ای کندند، ازدواج می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که در محراب نماز می خواند، بشارت است، زیرا خداوند می فرماید: فرشتگان او را صدا زدند در حالی که ایستاده بود و در محراب نماز می خواند. یک دختر
 • و هر کس در خواب ببیند که در محراب نمازی غیر از وقتش می خواند، برای آخرتش بهتر است.
 • اگر ببیند که در محراب یک یا دو یا سه قطره بول کرد، از پسر نیکوکار نجیب به دنیا می آید.
 • اما مناره مردی است که مردم را به نیکی جمع می کند و خراب شدن مناره مسجد مرگ آن مرد است و یادش بیکار است و گروه آن مسجد متفرق می شود و مناره مسجد صاحب منصب یا مردی است که مردم را به دین خدا دعوت می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که از فانوس دریایی در چاه افتاده حالش از بین رفته یا خوابش نشان می دهد که با زنی نیرومند ازدواج می کند و زنی با دین و زیبایی دارد.
 • هر که در خواب ببیند که در اورشلیم دعا می کند، میراث بزرگی به ارث می برد یا به عدالت می چسبد.
 • و اگر ببیند که در نمازخانه است، رزق حج و امنیت دارد، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ أَجْعَلُوا مِنْ أَبْرَاهِیمُ مِنْ أَصْلاً».
 • و هر کس در خواب ببیند که در بیت المقدس غیر از جهت قبله نماز می خواند، حج می کند.
 • اگر ببیند که در بیت المقدس چراغی گذاشته، در پسرش مجروح شده یا در پسرش نذری داشته که باید وفا کند.
 • و اما عالم، طبیب دین و اندرز دهنده مرد است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «و یاد کنید که ذکر برای مؤمنان سودمند است.» ما از کسانی که به او ستم کرده اند حمایت می کنیم و اگر از جهل و گمراهی سخن بگوید. ، کار برایش سخت می شود و مایه خنده می شود.
 • قصّه نویس مردی است آماده، به خاطر فرموده ی حق تعالی: «ما به تو بهترین داستان ها را می گوییم.» اگر بیند که می گوید، از ترس در امان است، به خاطر فرموده ی حق تعالی: «وقتی آمد و گفت. از او حکایت می کند و می گوید: «نترس.» و اگر تاجری او را ببیند از ضرر نجات می یابد.
 • و اگر ببیند در محل محفل مرد و خواندن قرآن و دعا و سرود زهد، آن مکان بنا بر صحت قرائت در معماری تنگ ساکن می شود، حکم باطل.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا