تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دندان قروچه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن دندانها در خواب به هم کوبیدن.

تفسیر یک چشم انداز [اصطكاك الاسنان] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب دندانها به یکدیگر کوبید، دلیل بر نزاع بین اهل خانه اوست. هر کس در خواب ببیند که دندان هایش به یکدیگر می سایند، بینایی او بیانگر بحثی است که بین من رخ می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن دندان قروچه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دندان قروچه، تعبیر خواب یا رویت دندان، مولر یا آسیاب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا