تفسیر رؤیت اذان و سکونت در مسجد و کعبه بن سیرین.

اذان و اقامه از مقدمات اول وقت نماز است، زیرا یکی از موارد متداول در زندگی روزمره ماست و ممکن است در خواب صدای اذان یا اقامه را بشنویم. همانطور که ما آن را در واقعیت می شنویم، بنابراین ما برای یافتن تفسیر این چشم انداز، جزئیات آن عجله داریم.

 تفسیر رؤیت اذان و سکونت در مسجد و کعبه بن سیرین.

رؤیت اذان و اقامه

 • کسى که در خواب ببیند که یکى دو بار اذان داد و نماز واجب برپا داشت و نماز واجب خواند، به خاطر فرموده حق تعالى: «و اذن الناس اذن الناس». حج.» زیرا اذان عرفات دو بار خوانده و دو بار خوانده می شود.
 • اگر در خواب ببیند که بر چراغ اذان می‌گوید، منادی حق است و ممکن است زیارت بیت الله الحرام نصیبش شود، پس امید است که زیارت کند.
 • اگر در خواب ببیند که در چاهی اذان می دهد، مردم را به سفر طولانی ترغیب می کند.
 • اگر ببیند که مؤذن است و در بیداری و واقع مؤذن نیست، به قدر زیبایی و رسیدن صدایش ولایت دارد.
 • اگر ببیند که بر بلندی اذان می‌خواند، زیر دست مردی عجم شده است.
 • اگر ببیند که در اذان با افزودن کلمات جدید یا غیر از آن در اذان کم یا زیاد شده است، به قدر زیاد و کم به مردم ستم کرده است.
 • و اگر ببیند که در کوچه است نه در مسجد اذان می گوید و بیننده از اهل خیر و نیکی است امر به معروف و نهی از منکر می کند و اگر او از اهل فساد و گمراهی است، سپس او را زده می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر دیواری اذان می‌گوید مردی را به صلح می‌خواند و اگر ببیند که بالای خانه‌ای اذان می‌دهد خانواده‌اش می‌میرند. قومى اجابت نكردند و اطاعتش نكردند، زيرا او از اهل ظلمت است، به سبب فرموده حق تعالى: «سپس مؤذنى در ميان آنها ندا داد: لعنت خدا بر ستمكاران باد».
 • و هر کس در خواب ببیند که اذان داده و اقامه کرده، سنت را برپا می‌دارد و بدعتی از دنیا می‌رود، پس از آن خلاص شوید.
 • و اگر اذان دهنده پسر خردسالی باشد، برائت پدر و مادرش از دروغگویی و تهمت زدن به داستان عیسی علیه السلام است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حمام اذان می گوید، خواب شیطانی است، زیرا اذان در حمام نه در دین و نه در دنیا ستوده شده است.
 • اگر در خانه گرم اذان داده شود، تبی را که آن را باطل می کند، حفظ می کند و اگر در خانه سرد اذان داده شود، تب گرم را حفظ می کند.
 • و هر که ندا را به درگاه سلطانی بخواند و سلطان ستمکار و ستمگر باشد، سخن حق را در چهره او بگوید و از سرزنش ملامت کننده نزد خدا هراسی ندارد.
 • اگر قافله ای را ندا داد، دزدی کرده است به خاطر فرموده خداوند متعال: ای قافله تو دزدی.
 • و اذان در بیابان یا در اردوگاه جاسوس دزدان است.
 • و هر که حبس یا حبس شد و ببیند که نماز می‌خواند یا ایستاده نماز می‌خواند، طلاق می‌گیرد و هر که حبس نباشد و ببیند که نماز می‌خواند، برای او امری شریف برقرار می‌شود. بهتر است او را به خاطر آن تحسین کنید.
 • هر کس در خواب ببیند که در خانه اش بالای تخت نماز می خواند، می میرد.
 • و هر کس در خواب ببیند که به لهو و لعب می‌خواند، عقلش از این گفتار ربوده می‌شود که می‌گوید: «و چون اذان می‌دهید، آن را به شوخی بگیرید و بازی کنید، زیرا آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند».
 • و هر کس در خواب ببیند که اذان داد و برپا داشت و نماز خواند، عملش تمام شد و دلیل مرگ است.
 • و هر که در بازار صدای اذان را بشنود، مرگ مردی از اهل آن بازار است.
 • و هر کس اذان را که کراهت دارد بشنود، با رسوا به او ندا داده می شود و اصل آن است که اگر شایسته او اذان ببیند ستوده است و اگر اذان دهد. نماز در جای خود، و اگر کسی که شایسته آن نیست، آن را ببیند یا در جای ناروا ببیند، مکروه است.
 • اگر در جایی که زباله جمع می شود یا در زباله دانی اذان دهد سفیه را به آشتی می خواند و از او پذیرفته نمی شود.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا