تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن زنی که در خواب ویترین (مرد) بر تن دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن دختری آراسته در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الفتاة المتبرجة (للرجل)] ابن سیرین در خواب:

اگر مردی در خواب زن یا زن جوانی خوش پوش ببیند، آن را به شخص معروف و مشهور تعبیر می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن دختر آراسته در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دختر لباس پوشیده، تعبیر خواب یا رؤیت دختر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا