تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن دختر متعرض (به مرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن دختر متعرض (به مرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن دختر متعرض در خواب.

باز شده: بدون پوشش کامل.

تفسیر یک چشم انداز [الفتاة المكشوفة (للرجل)] ابن سیرین در خواب:

و اگر مردی در خواب خود دختر یا زن جوانی را بی حجاب ببیند، تعبیر خوبی است که رواج پیدا می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن دختر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دختر متعرض، تعبیر خواب یا رؤیت دختر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا