تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ و لباس ارغوانی (برای جوان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ و لباس ارغوانی (برای جوان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت بلوغ و انداختن لباس ارغوانی بر روی بیننده (جوان) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البلوغ والقاء رداء أرجواني على صاحب الرؤيا (للشاب)] ابن سیرین در خواب:

و اگر جوانی در خواب ببیند که خواب را تحقق بخشیده و ردای ارغوانی بر او افکندند، در خواب دیده می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بلوغ و لباس ارغوان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بلوغ، تعبیر خواب یا رؤیت لباس، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا