تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیر و لباس پوشیده (برای مرد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیر و لباس پوشیده (برای مرد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پیرزنی بی حجاب و آراسته (برای مرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [عجوز متزينة مكشوفة (للرجل)] ابن سیرین در خواب:

پیرزن: پیرزن یا پیرزن.

پیرمرد برای زنان است و پیرمرد برای مردان.

گشوده: یعنی بدون پوشش کامل.

اگر مردی در خواب زنی پیر و دوست داشتنی را ببیند که پابرهنه است، دنیا را بشارت فوری می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبير ديدن پيرزن بي حجاب مزين به خواب (در خواب ابن سيرين)، تعبير خواب قديمي، تعبير خواب يا رؤيا پيرمرد، تعبير خواب ابن سيرين.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا