تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تعلیم در دفتر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای یادگیری در دفتر (کتاب یا مدرسه پسرانه یا پسرانه) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التعلم في المكتب] ابن سیرین در خواب:

مکتب: محل آموزش (محل کوچکی برای آموزش خواندن و نوشتن به پسران و حفظ آنها)

کتاب: معلم (معلم پسران)

الکتاب: السببیین

و هر کس در خواب ببیند که در دفتر قرآن یا ادبیات می آموزد، از گناهان خود توبه کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب تعلیم در مدرسه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تعلیم، تعبیر خواب یا رؤیت دفتر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا