تعبیر خواب دیدن زنان یا زنان پیامبر در خواب توسط نابلسی

همسران پیامبر، مادران مسلمانان عصر نبوت هستند و دیدن آنها در خواب تعابیر زیادی در خواب های مختلف دارد، ممکن است برخی از تعبیر دیدن همسران یا شوهران پیامبر در خواب سوال کنند. تفسیر این رؤیت، و آیا بینش خوبی است؟

دیدن همسران پیامبر

 • تعبیر دیدن همسران پیامبر در خواب

 • نبلسی تعبیر دیدن همسران یا شوهران حضرت محمد را در خواب بیان کرد و تعبیر این رؤیت را برای زن و مرد مجرد و مجرد چنین بیان کرد:

  1. دیدن همسران و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خواب، بیانگر برکت و خیر و برکت و مادری و تولد پسر و دختر است و بیشتر آنها دختر هستند.
  2. دیدن آنها همچنین ممکن است نشان دهنده کتمان راز یا سوگند خوردن بر یک چیز خاص باشد.
  3. همچنین به عنوان شواهدی از انزال دیده می شود.
  4. اگر دختر را در خواب یا خواب ببیند، مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها، نشانگر مقام و منزلت والای او نزد پدر، شوهرش است، زیرا عایشه نزدیکترین افراد به ازدواج پیامبر (ص) بوده است. عشق به قلب او و نیز مقام او نزد پدرش ابوبکر صدیق.
  5. هر کس همسر حفصی را در خواب یا خواب ببیند، بیانگر فریب است.
  6. و هر کس پیرترین همسران پیامبر، خدیجه رضی الله عنه را ببیند، خواب نیکو دیده است.
 • دیدن همسران پیامبر برای بیننده مجرد یا مجرد

 • النابلسی همچنین توضیحی را در مورد دیدن همسران پیامبر در خواب به دلیل مجرد بودن و ناتوانی در ازدواج و یا دختر مجرد بیان کرد.

  1. اگر مرد مجردی یکی از همسران پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ را در خواب ببیند، نشانگر ازدواج او با همسری صالح، با تقوا به شوهر، پسندیده، با محبت و بارور است.
  2. اگر دختر مجردی یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند، بیانگر این است که به زودی با مرد صالحی ازدواج می کند که بتواند او را اغنا کند.
 • تعبیر دیدن دختر حضرت فاطمه الزهرا – رضی الله عنه – در خواب یا خواب.
 • هر که فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند حکایت از از دست دادن و مرگ پدر و مادر و شوهر دارد.علی -رضی الله عنه- شوهر فاطمه به شهادت رسید، سپس پدرش از دنیا رفت و قبل از آن مادرش را از دست داده بود.

 • تفسیر رؤیای دو نوه رسول خدا – صلی الله علیه و آله – حسن و الحسین
 • علامه نابلسی تعبیری از دیدن حسن و حسین در خواب دارد، در این باره می فرماید:

  1. دیدن حسن و حسین در خواب یا خواب، بیانگر قتل یا شهادت و فداکاری در راه خداست، زیرا حسین در سرزمین عراق به شهادت رسید.
  2. ديدن آنها نيز حاكي از رزق و روزي فراوان فرزندان و همسران است، پس فرزندان صالح پسر نصيب شما خواهد شد نه دختر.
  3. رؤیت حسین – رضی الله عنه – نیز حکایت از بیگانگی و خستگی در زندگی دارد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا