تعبیر خواب شمع – شمع – شمعدان

تعبیر خواب شمع – شمع – شمعدان

دیدن شمع در خواب دارای معانی و نمادهای متعددی است که بر حسب دید و موقعیت و شرایط متفاوت هر بیننده خواب متفاوت است و خواب شمع روشن بیانگر امید و خوش بینی و برآورده شدن آرزوها و شمع خاموش شده نماد ناامیدی و ناامیدی است. خیانتی که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

رویای خوش شانسی دارد

مقاله بعدی ما در مورد معانی مثبت و منفی دیدن شمع در خواب به طور مفصل صحبت می کند.

فهرست محتویات صفحه

نماد شمع در خواب

 • شمع ها در خواب نماد امید، شروع های جدید، ایده های عالی و بسیاری از فعالیت ها هستند.
 • شمع های روشن نماد برآورده شدن آرزوها، هدایت و عدالت است.
 • شمع های آب شده بیانگر فداکاری و نوع دوستی است و شمع های خاموش نشان دهنده ناامیدی و ناامیدی است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب شمع های زیاد

 • دیدن شمع های زیاد در خواب بیانگر افکار مثبت، جاه طلبی، موفقیت و شروع یک پروژه جدید است.
 • روشن نکردن شمع در خواب بیانگر درماندگی و ناتوانی در حل مشکلات است.
 • روشن نشدن شمع در خواب نمادی از کمبود اعتماد به نفس، روحیه ضعیف یا یک اتفاق ناراحت کننده است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب شمع به رنگ آن

  1. شمع سفید در خواب:شمع سفید در خواب نماد یک رویداد شاد و برآورده شدن یک آرزو است و ممکن است نشان دهنده نیت خالص یا دوست وفادار باشد.
  2. شمع قرمز در خواب:یک شمع قرمز در خواب نماد عشق، ارتباط و برقراری یک رابطه عاشقانه جدید است. شمع قرمز در خواب ممکن است نشان دهنده حسادت، عصبانیت یا احساسات باشد.
  3. شمع های آبی در خواب:شمع های آبی در خواب نشان دهنده پیشرفت های مثبت و پروژه های موفق و همچنین ثبات روانی و مادی است.
  4. موم سبز در خواب:موم سبز در خواب نماد برآورده شدن آرزوها، ثبات، احساس امنیت، ایمنی و رضایت است. شمع سبز در خواب ممکن است نشان دهنده دوستان خوب باشد.
  5. شمع های صورتی در خواب:شمع های صورتی در خواب اشاره به رضایت، شادی، رضایت و آینده ای روشن و شنیدن خبرهای خوب دارد.
  6. شمع سیاه در خواب:شمع سیاه در خواب بیانگر شنیدن خبر غم انگیز است و ممکن است بیانگر ناامیدی یا حضور شخص ریاکار و بدخواه نزدیک بیننده خواب باشد.
  7. شمع های رنگی در خواب:دیدن شمع های رنگی در خواب بیانگر شنیدن خبر است و ممکن است بیانگر دوستان زیاد یا فعالیت ها و خواب های فراوان باشد و اگر شمع های رنگی روشن باشد خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها است.
  8. شمع های معطر در خواب:شمع های معطر در خواب بیانگر خوشنامی و شنیدن مژده است و خداوند داناتر است.

  تعبیر دیدن شمع به احوالشان در خواب

  شمع های روشن یا سوزان در خواب:

 • شمع های روشن یا سوزان در خواب نماد افکار مثبت و پروژه های موفق و سودآور و همچنین دستیابی به اهداف و آرزوها است.
 • شمع های روشن در خواب به رزق و روزی و پول و آسانی کار پس از مدتی خستگی و جدیت و استقامت اشاره دارد.
 • شمع های روشن شده در خیابان ها نماد شادی ها و مناسبت های شاد هستند.
 • گرفتن یک شمع روشن از یک شخص نماد برآورده شدن یک آرزو یا یک اتفاق خوشحال کننده است و شاید این شخص به او توصیه یا کمک کند.
 • شمع یا شمع خاموش در خواب:

  یک شمع خاموش یا شمع در خواب نمادی از ناامیدی، خیانت و ناامیدی است که رویا بیننده تجربه کرده است.

  خاموش کردن شمع در خواب:

  خاموش كردن شمع در خواب نشانه يأس و نااميدي است.همچنين خواب بيانگر شنيدن خبرهاي ناگوار و يا مجروح و صدمه ديدن و شوك شدن است.خواب بيانگر جدايي است و خدا بهتر مي داند.

  شمع های روشن نشده در خواب:

  شمع های روشن نشده در خواب نماد مطالعه و اجرای برخی پروژه ها و طرح ها است.

  شمع ذوب شده در خواب:

  شمع آب شده در خواب بیانگر خستگی، فرسودگی، فرسودگی نیرو و تلاش است و همچنین بیانگر فداکاری، نوع دوستی و غفلت از نفس است، شمع آب شده ممکن است نشان دهنده بیماری یا جدایی باشد و خدا بهتر می داند.

  تعبیر خواب شمع در جاهای مختلف

  1. تعبیر خواب شمع در دستشویی: دیدن شمع در حمام در خواب بیانگر ازدواج با مجردها یا شروع یک پروژه خصوصی است و خداوند اعلم.
  2. تعبیر شمع در دهان در خواب: شمع در دهان در خواب بیانگر آرزوها و آرزوهای بیننده خواب و تلاش او برای رسیدن به آنهاست. خواب ممکن است حکایت از رزق نزدیک داشته باشد و خداوند داناتر است.
  3. تعبیر شمع در دست در خواب: شمع نورانی در دست نماد رزق و روزی و برآورده شدن آرزوها است و ممکن است نشان دهنده بارداری یا شروع یک پروژه جدید باشد. برای مجردها شمع روی دست نماد ازدواج یا سفر است و خدا بهتر می داند.
  4. تعبیر دیدن شمع در خانه در خواب دیدن شمع در خانه بیانگر آرزوها، رویاها و جاه طلبی ها است و شمع های روشن در خانه نماد رسیدن به اهداف و مناسبت های شاد است.
  5. تعبیر دیدن شمع در شب در خواب: شمع های روشن در شب دلالت بر امید، خوش بینی، نزدیک شدن به آسودگی و رفع غم و اندوه دارد و بیانگر شفای بیمار است و خداوند اعلم.

  تعبیر شمع در خواب دختر مجرد

  1. در خواب مجردی شمع روشن کنید:شمع های روشن در خواب مجردی نماد مناسبت های شاد و دوستان وفادار و همچنین برآورده شدن آرزوها و خواسته ها است.
  2. شمع روشن در رویای یک مجرد:یک شمع روشن در خواب مجردی نمادی از اجابت دعا و یک اتفاق مبارک در زندگی او است.
  3. خاموش کردن شمع در خواب لیسانس:اگر دختر مجرد شمع را فوت کند، خواب بیانگر این است که تصمیم قاطعی گرفته شده است یا رابطه خود را با کسی قطع خواهد کرد. اگر بدون دخالت زن مجرد شمع خاموش شود، خواب بیانگر جدایی یا ناامیدی و خیانت است.
  4. تعبیر دیدن شمع سفید در خواب:ديدن شمع سفيد در خواب فرد مجرد بيانگر موفقيت، برآورده شدن آرزوها، استجابت دعا و خواب بيانگر موقعيت خوشي در زندگي اوست.

  تعبیر خواب شمع برای زن متاهل، باردار و مطلقه

  1. شمع روشن در خواب زن متاهل: شمع روشن در خواب زن متأهل نماد اجابت دعا و شنیدن مژده است و اگر انشاءالله منتظر او باشد، خواب مژده حاملگی او را می دهد.
  2. خاموش كردن شمع در خواب زن متاهل: خاموش كردن شمع در خواب زن متاهل نماد نااميدي و خيانت و يا جدايي فرد است و خواب ممكن است حاكي از پريشاني و نگراني و اندوه باشد و خدا بهتر مي داند.
  3. تعبیر دیدن شمع سفید در خواب زن متاهل: دیدن شمع سفید در خواب زن متاهل، بیانگر رزق و روزی فرزند، برآورده شدن آرزو یا شنیدن مژده است.
  4. تعبیر دیدن شمع در خواب برای زن باردار: دیدن شمع برای زن باردار نماد تولد فرزندی سالم است که آینده علمی و عملی چشمگیری خواهد داشت.
  5. تعبیر دیدن شمع در خواب برای زن مطلقه: دیدن شمع در خواب زن مطلقه بیانگر شروعی جدید است و اگر شمع روشن شود، خواب بیانگر خوبی ها و شادی ها و لذت های آینده است. ذوب شدن یا سوختن شمع در خواب بیانگر خستگی و خستگی و ضعف روحیه و ناراحتی مادی است و خداوند داناتر است.

  تعبیر خواب شمع برای مرد و مریض و مرده

  1. تعبیر خواب شمع برای مرد:دیدن شمع های سوزان در خواب مرد نشان دهنده تلاش، جاه طلبی، عزم و اراده و دستیابی به اهداف و آرزوهاست. آب شدن شمع در خواب مرد بیانگر خستگی، نگرانی، اندوه، فداکاری و تلاش برای رسیدن به هدف است. شمع روشن در خواب یک جوان مجرد نشان دهنده ازدواج اوست و خدا بهتر می داند.
  2. تعبیر خواب شمع برای بیمار:افروختن شمع یا شمع روشن در خواب بیمار نشان دهنده بهبودی و تقارن بهبودی است انشاالله. خاموش کردن شمع ها نشان دهنده خستگی، ناامیدی و نیاز خواب بیننده به استراحت است.
  3. تعبیر خواب شمع برای متوفی:اگر خواب بیننده شمعی را از مرده بگیرد، خواب نشان دهنده برآورده شدن آرزویی است که مشتاقانه منتظر آن بود. و اگر بیننده شمع به متوفی بدهد، خواب نماد دعای او برای این میت با رحمت و صدقه دادن به نام اوست و ممکن است خواب بیانگر ضرر و زیان مادی یا جدایی باشد و خداوند اعلم.

  تعبیر روشن کردن، خاموش کردن، فروش، خرید یا سوزاندن شمع در خواب.

  1. روشن کردن شمع در خواب:روشن كردن شمع در خواب نماد اميد، خوش بيني، موفقيت و عمر طولاني است، همچنين خواب حاكي از رزق و روزي گسترده و پروژه هاي موفق است و خداوند داناتر است.
  2. خاموش کردن شمع ها در خواب:اگر خواب بیننده عمدا شمع ها را فوت کند، خواب نشان می دهد که تصمیم قاطعی گرفته شده است. اگر شمع ها بدون دخالت بیننده خاموش شوند، خواب نماد ناامیدی، خستگی، خستگی یا جدایی است و خدا بهتر می داند.
  3. خرید شمع در خواب:خرید شمع در خواب نماد جدیت، همت، پشتکار، اراده و اراده برای موفقیت است و خواب به شروع یک پروژه جدید اشاره دارد و خدا بهتر می داند.
  4. فروش شمع در خواب:فروش شمع در خواب نماد تصمیم گیری قاطع است و بیانگر قطع رابطه با شخص است و خواب ممکن است اشاره به ضرر مالی داشته باشد و خدا بهتر می داند.
  5. سوزاندن شمع در خواب:سوزاندن یا آب کردن شمع در خواب نمادی از نگرانی، غم، ترس و ناامنی است. خواب بیانگر شنیدن اخبار ناراحت کننده ای است که باعث ناراحتی بیننده می شود و ممکن است خواب اشاره به بیماری یا ضرر مادی داشته باشد و خداوند اعلم است.

  تعبیر دیدن شمعدان در خواب

 • شمعدان در خواب بیانگر ثبات عاطفی و مادی است همچنین نشان دهنده شروع یک پروژه جدید یا تشکیل خانواده است.
 • شمعدان ساخته شده از نقره یا سفال در خواب بیانگر ثروت و خوش شانسی است.
 • شمعدان ساخته شده از طلا نماد ثروت است.
 • شمعدان ساخته شده از مس نماد بدشانسی است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر دیدن شمع برای ابن سیرین در خواب

  1. شمع در خواب بیانگر خیر بسیار است.
  2. شمع های روشن نشانه سلامتی، تندرستی و طول عمر است.
  3. خاموش کردن شمع در خواب نماد نگرانی، اندوه، اندوه و مواجهه با مشکلات است.
  4. دیدن شمع های روشن در همه جا در خواب بیانگر مناسبت های شاد است.
  5. شمع با بوی معطر در خواب نشان می دهد
  6. بشارت بشنو و خدا داناتر است.

  تعبیر خواب شمع برای امام صادق

  1. بسیاری از شمع ها در خواب به رزق و روزی گسترده، پول زیاد، شادی و رضایت اشاره دارد.
  2. دیدن شمع در خواب نمادی از بهبود وضعیت روانی و مادی بیننده خواب است.
  3. دیدن شخصی که در خواب شمع فوت می کند، بیانگر حسادت و حسادت زیاد است.
  4. شمعدان در خواب دلالت بر خوش شانسی و شنیدن مژده دارد و خداوند داناتر است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا