تعبیر خواب قوچ و نماد خواب گوسفند در خواب

تعبیر خواب قوچ و نماد خواب گوسفند در خواب

نماد قوچ و بره در خواب، تعبیر دیدن ذبح بره و تعقیب و گریز قوچ در خواب، نیش و کنار زدن قوچ و رویت بریدن پشم بره. در خواب دیدن بره در خانه و تعبیر خواب قوچ برای زن و موارد دیگر خواب بره

قوچ همیشه به مردانگی و قدرت یا پایداری رادیکال در موقعیت ها و شاید سکون از روی لجاجت اشاره داشته است، اما در این مقاله به تعبیر دیدن قوچ یا بره در خواب از دید تعبیر کنندگان خواب می پردازیم.با هم تعبیر دیدن قوچ ذبح شده و پوسته انداختن گوسفند در خواب را خواهیم آموخت.و تعبیر دعوا یا درگیری قوچ با آن و گزیدگی قوچ در خواب، علاوه بر این به معنای حمل قوچ و تعبیر دیدن پشم بره و شاخ قوچ در خواب و غیر آن.

ابن سیرین در تعبیر دیدن قوچ در خواب می گوید که گوسفند یا قوچ به مردان قوی با بدن و قدرتشان اشاره می کند.رویایی که در وب سایت آنها دیده می شود که قوچ یا بره در خواب بیانگر رستگاری داستان ابراهیم است. و اسماعیل علیه السلام و قول حق تعالی در سوره صافات ((و فدیه او را به ذبح بزرگی دادیم)) قوچ نیز در خواب به رزق و غنایم تعبیر شده است و ممکن است دلالت بر خیر و نیکی کند و قلب سالم و شاید نماد بره آمده در خواب بیانگر تجاوز به سالمندان، تجاوز به آداب و رسوم و ارزش هاست و خداوند متعال بهتر می داند.

ذبح گوسفند در خواب در صورتی که بیننده علت ذبح آن را نداند ولی به تعبیر ابن سیرین حکایت از غافلگیری مرد یا شهادت بر حق دارد قبله بیننده به مرد ظلم می کند. یا او را شکنجه می دهد و ممکن است بکشد (تعبیر دیدن کشتن و ذبح در خواب را بخوانید). اگر بدهکار بود قرض خود را ادا می کرد و به نذر خود وفا می کرد و اگر مقصر بود خداوند برای او توبه می نوشت، اما اگر مریض یا اسیر بود یا از ذبح قوچ در خواب می ترسید زنده نمی ماند. دیدن ذبح گوسفند بر پیروزی در جنگها به تعبیر شیخ نابلسی هر که در خواب ببیند قوچی ذبح شده و گوشت آن تقسیم و تقسیم شود مرگ مردی بزرگ و شریک میراث اوست. و اما دیدن قربانی یا ذبح برای قربانی در خواب; اگر بیننده زندانی باشد آزاد می شود و اگر بدهکار باشد بدهی خود را می پردازد و اگر مضطرب یا بترسد خداوند ناراحتی او را برطرف می کند و از ترس در امان می ماند دیدن قربانی در خواب. ممکن است نشانه رفتن به حج باشد و خدا داناتر است.

دیدن پوست گوسفند یا قوچ در خوابو اما دیدن گوسفندی که در خواب پوست کنده شده، به تعبیر ابن سیرین، دلالت بر این دارد که مردی را از مال بریزند و یا بین آن ها مانعی قرار دهند، و اما دیدن گوسفند یا قوچ پوست کنده در خانه. نشان دهنده مرگ یکی از ساکنان آن است.

و درباره دیدن پوست کندن و ذبح گوسفند یا قوچ در خواب تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید.ديدن ذبح قوچ به طور كلي بيانگر فديه يا مردن مرد شريف است و يا حاكي از مرگ آرامش و امنيت در ميان مردم بر اثر از بين رفتن عقل است و خداوند اعلم. آسودگی و توبه و اطاعت و کندن پوست قوچ یا بره در خواب اگر بعد از ذبح باشد پایان کار است و اگر قبل از ذبح باشد شکنجه و ظلم به مردم و تخطی از عدالت مراد مثبت یا منفی آن است و دیدن قوچ در جاده بیانگر کشتن مردم بیگناه و گسترش ظلم است و دیدن قوچ ذبح شده برای اطعام مهمانان بیانگر توبه و استغفار است. فرمود: «میهمان با گناه اهل بیت بیرون می‌آید» و می‌فرماید: «کسی از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، میهمانش را گرامی بدارد». قوچ در خواب یا فتیس بیانگر رها شدن مسلمان در میان مردم و رها شدن افراد مسن است، دیدن قوچ که پس از مرگ برمی خیزد بیانگر واکنش یا انعکاس اعمال منفی و مثبت است.

به تعبیر ابن سیرین قوچ بی شاخ یا آن که به زورترین معروف است نشان دهنده ضعف قوت مردان و دلالت بر خواجه یا خدمتگزار است و قوت قوچ چنانکه اشاره کردیم در آن است. شاخ ها قدرتش از بین رفت و اعتبارش کم شد بر همین اساس ابن سیرین می بیند که گرفتن شاخ قوچ در خواب بیانگر قوت و قوت است.شیخ نابلسی نیز می بیند که دیدن شاخ قوچ در خواب شکسته نشان می دهد که مردی از او غارت می کند. از قوت اوست و او را باز می دارد بیننده از مردی است که سرنوشت خود را دارد و پوست گوسفند و شیر گوسفند نیز (تعبیر دیدن شیر و شیر در خواب بخوانید) و قوچ چاق. در رویا اصلا بهتر از لاغر است.

و تعبیر خواب تعبیر شاخ و پشم قوچ یا بره در خواب در شیرینی خود می افزاید.تعبیر دیدن پشم قوچ در خواب اگر پاک و پاک باشد، دلالت بر لطافت و امنیت و گرمی دارد و اگر پشم قوچ در خواب آلوده به خون یا خار و مانند آن باشد، بیانگر رنج در طلب حق است. و خدا داناتر است بر بنده و رؤیت گرفتن شاخ بره به معنای برهنه شدن و برهنه شدن حق از صاحبان آن و دیدن قوچ بدون شاخ مرد بی قامت یا پسر خوب است. قوچ سفید در خواب بیانگر آرامش و پاکی است.(تعبیر دیدن لباس و جامه در خواب بخوانید)

ابن سیرین گوید خریدن گوسفند یا قوچ در خواب، بیانگر آن است که بیننده از بیماری یا هلاکت جان سالم به در می برد، خطر و از بیماری کشنده (تعبیر دیدن بیماری و مراجعه به پزشک را در خواب بخوانید)

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن خریدن گوسفند یا قوچ در خواب می گویددیدن خرید قوچ به طور کلی بیانگر علاقه به صلح، آرامش، ارزش ها یا خرد و سالمندان است، دیدن خرید قوچ برای ضیافت سنت را زنده می کند و دیدن تجارت گوسفند در خواب رزق و غنایم است. و خرید قوچ لاغر در خواب بیانگر رزق و روزی است در حالی که خرید قوچ چاق بیانگر رزق با برکت است دیدن قوچ بسته در خانه نشانگر پیر و پدربزرگ و مادربزرگ یا پدر است و یا به طور کلی خانه برکت دارد. (بخوانید تعبیر رؤیت خانه و آنچه در آن است) در خواب دلالت بر بازنشستگی بزرگان دارد و الله اعلم.

کشتی گرفتن با قوچ یا انبار کردن آن در خواب به قول ابن سیرین در آن پسندیده نیست و دیدن قوچ در خواب بیانگر وقوع آنچه از طرف دشمنان کراهت دارد، مانند آزار یا دشنام. در خواب پشت مرد خطرناکی دراز می کشد و پول او را می گیرد یا او را کنترل می کند یا باروری به دست می آورد، سوار شدن قوچ در خواب به تعبیر نابلسی بیانگر تسلط بر مردی عظیم الجثه و بزرگ است، مگر اینکه قوچ در خواب نافرمانی کند. به بیننده، زیرا نمی تواند بر آن مرد پیروز شود یا او را کنترل کند، و بالعکس، از آن به کسانی که قوچ را سوار بر آن در خواب دیدند.

و تعبیر خواب در وب سایت حلاوتش در مورد گزیدگی قوچ در خواب می گوید.مبارزه با قوچ در خواب بیانگر مبارزه با رئیس قوم است و هر که ببیند قوچ را کشتی می گیرد و آن را می کوبد، نشان می دهد که رئیس قوم او را ملامت می کند و هر که در خواب قوچ را بکشد. رئیس قوم یا طایفه اش او را تحقیر می کند و چه بسا او را به خاطر بد رفتاری اخراج می کند و او را از نافرمانی و همچنین تربیت والدین فرزندان خود به وحشت می اندازد و گاز گرفتن قوچ در خواب بیانگر سرزنش و محبت به دیگران است.

بنابر تعبیر ابن سیرین، بره گرفتن در خواب، بیانگر وارثان یا ولایت بر قوم شریف است، و مکانیسم بره در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج دختران باشد و در مورد کسی که از قوچ می گیرد. آنچه در شکم اوست از روده ها و غیر آن، خزانه مردی را به دست می گیرد و در خواب از او قربانی می گیرد که انشاءالله فرزندی مبارک دارد.(تعبیر دیدن غذا و غذا در خواب بخوانید)خوردن گوشت قوچ پخته در خواب دلیل بارور است و اما گوشت خام در خواب بیانگر غیبت و غیبت است شیخ نابلسی می افزاید پوست انداختن قوچ پس از ذبح آن پول دشمن را می گیرد و همچنین خوردن گوشت قوچ در خواب. خوردن پول دشمن اما دیدن گرفتن یا خوردن ران بره در خواب ممکن است بیانگر مرگ نزدیکترین افراد به او از قبیله او باشد، در حالی که دیدن بره بریان در خواب بیانگر ولایت و اقتدار یک ساله است و هر قوچ در خواب زیاد می شود، قیمومیت با او یک سال افزایش می یابد.(تعبیر دیدن گوشت و گوشت خوردن در خواب بخوانید)

و درباره خوردن بره در خواب و دیدن گوشت قوچ تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید.خوردن گوشت بره در خواب بیانگر آرامش و قوت قلب است و خوردن گوشت قربانی بیانگر عزت دین است و هر کس قربانی بگیرد بیانگر صمیمیت و محبت بین مردم است و اگر قوچ زنده به دست آورد هدیه ای که با آن قربانی شود، آن احیای سنت است، پهلوی کاپشن و اگر در خواب پای قوچ را بگیرد در میان مردم آرام راه می رود و گوشت بره را کبابی می خورد. سفت و آرام و پخته شده برای قوت و نجاست و در غیبت گوشت خام می خورد.

دیدن بره یا قوچ در خواب برای زن، دلالت بر تعلیم و تربیت مطابق آنچه تعبیر خواب در شیرینی او می گوید، و دیدن قوچ در خواب برای زن مجرد، بیانگر برادران یا اهل خانه است. و زن متأهل فرزند خود را دارد و دیدن قوچ در خانه دلالت بر قیّم دارد دیدن قوچ ذبح شده در خواب زن مجرد حق دارد با تصمیم به ازدواج یا مسافرت از ولی خود سلب کند تا خون را ببیند. قوچ ذبح شده، نصیحت شنیدن، و شرارت از خون قوچ در خواب، شر است، پشم در خواب، خوردن از درآمد پسر یا شوهر، هر یک به حسب حال، و از خرچنگ او است. قوچ در خواب پدرش او را تأدیب کرد و دیدن قوچ که در خواب شوهر را می کوبد نشان دهنده سرزنش پدر زن به شوهرش است و شاخ قوچ دارد که نشان دهنده سستی او بر خانواده و دیدن شاخ قوچ شوهر است. نشان از استواری او دارد.

 • دیدن قوچ بر پشت در خواب، بیانگر حمل آذوقه شخص بزرگوار – ابن سیرین – است.
 • مرگ گوسفند در خواب، بیانگر مرگ مرد بزرگی است – شیخ نابلسی.
 • دیدن همبستر شدن با گوسفند یا قوچ در خواب، بیانگر این است که مرد بین بیننده و پول خود فرق می گذارد (تعبیر دیدن جماعت و نکاح را در خواب بخوانید) – شیخ نابلسی.
 • و هر که در خواب ببیند که گوسفندی قوچ شد زنش آبستن نمی شود و اگر مجرد باشد بر دشمن خود – شیخ نابلسی – پیروز شده است.
 • دیدن قوچ که در خواب به پشت حمل می شود بیانگر مراقبت از سالمندان است – تعبیر خواب.
 • هر کس در خواب ببیند که بر قوچ سوار است، وابسته است، و اما ازدواج قوچ در خواب، تضییع حقوق پدر و مادر و ظلم به آنهاست. رویاها
 • قوچ بعد از استخاره غنیمت و رزق است – تعبیر خواب.
 • دیدن قوچ برای توانگران در خواب افزایش و برکت است و برای فقیر رزق و روزی و نیکوکاری و برای تاجر افزایش و ظرفیت و قوچ در خواب برای همسر مجرد و برای کشاورز است. محصول فراوان و برای مؤمن سلامت سینه او و برای اندک ایمان توبه او انشاء الله و قوچ برای تسلیم شدن اسیر و برای صابران شفا است ان شاء الله – تعبیر خواب.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا