تعبیر شکستن بت ها در خواب و دیدن بت ها

تعبیر شکستن بت ها در خواب و دیدن بت ها

بت ها در خواب تعبیر شکستن بت ها در خواب و دیدن بت ها در خانه مجسمه ها در خواب و تعبیر دیدن بت ها یا بت ها علاوه بر معنی دیدن خرید و فروش مجسمه و موارد دیگر دیدن بت ها در خواب.

تعبیر دیدن مجسمه در خواب ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد و اگر بیننده در ابتدا در کار مجسمه سازی یا خرید و فروش مجسمه بوده است، تعبیر خواب باطل می شود، مگر اینکه در خواب بت پرستی ببیند. با هم معنی دیدن بت ها، بت ها یا مجسمه ها را در خواب خواهیم دانست. از طریق تعبیر دیدن بت پرستی در خواب و معنی شکستن یا شکستن بت ها و مجسمه ها در خواب، علاوه بر دیدن بت ها یا بت های ساخته شده از طلا، نقره، چوب یا غیر آن، دیدن خرید و فروش مجسمه در خواب و غیر آن. موارد خواب دیدن بت ها

ابن سیرین گوید: هر عبادت غیر خدا در خواب، بیانگر زیان و ناامیدی است و دیدن بت پرستی در خواب، دلالت بر آن دارد که بیننده به خواسته های خود، امیال خود و امور باطل مشغول است. رفتن آن با فساد در دین (تفسیر دیدن طلا در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید) و اما بت نقره در برابر فساد و خیانت با زن ارتباط برقرار می کند خواب دلالت بر وفاداری به سلطان ظالم دارد و ترک دین ولی ظاهراً دیندار است تا به امری از امور دنیوی دست یابد و دیدن بت بدون پرستش به قول ابن سیرین ممکن است دلالت بر مال فراوان داشته باشد.(تعبیر دیدن پول و پول در خواب را بخوانید)

و در مورد پرستش بت ها در خواب، تعبیر خواب می گوید:تعبیر کلی دیدن بت ها در خواب این است که بیانگر کفر و پیروی از حاکم با وفاداری به اوست، حتی اگر قانون خدا را زیر پا بگذارد و نشان دهنده عدم تدبیر باشد و شاید بت ها در خواب دلالت بر جهل و بی عدالتی داشته باشد. و اعتياد و پيروي از هوي و هوس و خدا داناتر ديدن بت پرستي در خواب بيانگر ظلم است جهل از خود، ديده كه هندي پرستي مي كند معروف است و هر كه ببيند مردم در خواب بت مي پرستند و امتناع مي كند و اخم مي كند. سپس بدون فکر با مردم عادی سازگاری ندارد و هر که با همه مردم بت بپرستد برای قبیله خود متعصب است، چنانکه شاعر درید بن السمّه گفته است: من جز غازیه نیستم اگر بیرون بروم. و اگر هدايت شدي غازيه را راهنمايي كن ديدن پرستش بت از سنگ بيانگر جهل بيننده است ( تعبير ديدن سنگ در خواب مشروح بخوانيد ) و اما ديدن بت خرما در حال پرستش . ، دلالت بر فرزندان و خواسته های او دارد و دیدن عبادت مجسمه طلا یا نقره در خواب بیانگر پول پرستی است (تعبیر را بخوانید. نقره در خواب) و هر که ببیند در خواب به خاطر پرستش بت ها عذاب می شود، در بیداری به خاطر پیروی از گروهی با رفتار مجرمانه مجازات می شود.مکان نیز هست.و اما دیدن بت ها در اماکن خرید و بازار، نشان دهنده تجارت و ترویج وسوسه است و دیدن بت ها در مساجد نماد علمای سلاطین است (تعبیر دیدن مساجد در خواب را بخوانید).

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن درهم شکستن بت ها در خواب می گوید دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر دارد، خداوند متعال داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن خرید و فروش مجسمه، بت یا بت در خواب می گوید:خرید و فروش مجسمه در خواب خرید و فروش تندیس وسوسه و اگر هدف از خریدن مجسمه در خواب زینت باشد دلالت بر حب دنیا و فراموشی آخرت دارد بر صاحب بد و هر که مجسمه کند و یا مجسمه کند. او گمراه و گمراه است و خدا داناتر است تبدیل شدن به مجسمه در خواب از شیطان است و تعبیر به خواب نمی شود (معنای دیدن شیطان در خواب را بخوانید).

و تعبیر خواب در شیرینی خود موارد دیگری از دیدن بت و بت در خواب می افزاید.دیدن مجسمه در خواب در مورد خواسته های زن و دیدن بت پرستی برای زنان بیانگر پیروی از هوی و هوس او است و اما دیدن بت پرستی. اگر بخواهد عوام را می پذیرد و اگر نمی خواهد نشانگر آراستگی به منطق است و تمیز كردن مجسمه در خواب بیانگر صیقل دادن خطاها و پذیرفتن آنها و كتمان حق است. حرکت مجسمه ها در خواب، فریب نوری و شرکت در جشن هاست، دیدن بت های فقیر، نشان دهنده وسوسه کفر او به دلیل کم صبری است، و اما دیدن بت ها یا بت ها در خواب، حاکم وسوسه کفر است به خاطر در خواب، مجرد گیج و شگفت زده شد.

دیدن مجسمه ها در خواب بیانگر جدایی بین عزیزان است.گوستاو میلر، تعبیر خواب، در تعبیر دیدن مجسمه در خواب می گوید: دیدن مجسمه برنزی از یک زن، نشان دهنده شکست او در ازدواج با مرد خاصی است و اگر مجسمه متحرک باشد، او در عشق غوطه ور است، اما او این کار را انجام می دهد. ناامید باشید رویاها و ممکن است نشان دهنده فاصله بین عاشقان باشد و دیدن دوستی به شکل مجسمه در خواب ممکن است نشان دهنده بی توجهی به دوستان پس از بهبود شرایط باشد و شکستن مجسمه در خواب ممکن است نشان دهنده ندامت و اندوه باشد. تعبیر میلر، بیننده چیزهای کوچکی را برای کنترل او رها می کند و اگر مردم عادی در خواب بت می پرستند، این به معنای اختلافات عمیق بین دوستان است که مانعی بر سر راه اوست.

[1] کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.[2] کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.[3] کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.[4] کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.[5] کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.[6] کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا