رویای دریا

دیدن دریا در خواب دلالت بر معانی مختلفی دارد، دریا منظره ای است که روح و قلب را آرام می کند، اما دریا در خواب ممکن است بسیاری از مردم را بترساند و شاید بدی را با خود به همراه داشته باشد.

ولى بعضى از علماى تفسير اشاره كرده اند كه بينش تا حد زيادى خوب است و بينش بر حسب حال بيننده و حالات روانى و اجتماعى او و غير آن فرق مى كند.

رویای دریا

خواب دریا تعابیر مختلفی دارد که مهمترین تعابیر کلی این خواب به شرح زیر است:

 • دیدن دریا در خواب بیانگر اوضاع و احوال دنیا و وقایع آن برای بیننده است امواج بلند بیانگر وحشت آنچه بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • تعبیر ماهیگیری در خواب از دریا حکایت از امرار معاش دارد.
 • غرق شدن در دریا در خواب بیانگر بدی است که در واقعیت شما را احاطه کرده است.
 • دریا بیانگر تجارت و پول است و غرق شدن در دریا در خواب بیانگر زیان مالی است.
 • داد و ستد یا رنج کشیدن از غم و اندوه، اما نجات یافتن از غرق شدن در خواب بیانگر رستگاری در واقعیت است.
 • شنا کردن در دریا در زمستان، بیانگر این است که بیننده خواب مورد ظلم و ستم شخصی صاحب قدرت و نفوذ قرار می گیرد.
 • یا به بیماری، شرایط بد سلامتی مبتلا خواهد شد.
 • غسل در دریای آرام به معنای خیر و شفای بیماری ها و آمرزش گناهان و گناهان است.
 • هر کس در دریا شنا کند تا به خشکی یا ساحل برسد، نشان دهنده آن است که زندگی او پر از ترس و وحشت است.
 • اما او در نهایت موفق می شود و از ترس خود و آنچه در زندگی اش رنج می برد خلاص می شود.
 • هر کس در خواب در دریا غرق شود بی آنکه بمیرد، نشانگر زنده ماندن او در زندگی است.
 • که ممکن است به او آسیب برساند.
 • هر که در دریا شنا کند و آب نباشد، نشانگر حبس یا حبس است.
 • و هر که در اعماق دریا شنا کند، این نشان می دهد که وارد عرصه کاری بزرگ شده است، یا منصب مهمی را به دست خواهد گرفت.
 • هر کس در خواب به پشت در دریا شنا کند، بیانگر توبه او از گناه است.
 • دیدن دریای آرام در خواب

  هر کس در خواب دریا را آرام و زلال ببیند، بیانگر ثبات و موفقیت در زندگی شیرین تر است و نیز تعبیرهای زیر:

 • اگر بیننده خواب متاهل باشد و دریا را آرام ببیند، این نشان دهنده رفاه و خوشبختی است که در زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد.
 • اگر خواب یک دختر مجرد است، این نشان دهنده عشق و شادی است که دریافت خواهید کرد.
 • و بازرگانی که در خواب دریا می بیند، نشان می دهد که روزی بسیار زیادی به دست خواهد آورد.
 • دریای آرام در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی خوشبختی یا رزق و روزی یا بهبودی از بیماری است.
 • هر که در خارج از کشور دریا را آرام ببیند، نشان می دهد که به زودی به کشور باز می گردد و هر که اسیر بود آزاد می شود.
 • دریای آرام در خواب عموماً نشانه خوبی است.
 • تعبیر دریای مواج در خواب

  دریای خروشان در خواب بیانگر خشونت، خشم و زندگی خشونت آمیزی است که بیننده رویا می گذراند، و همچنین موارد زیر:

 • هر کس در خواب دریای خروشان را ببیند، بیانگر سختی روزی و سختی روزی است.
 • دریای خروشان در خواب نیز بیانگر این است که او پولی به دست خواهد آورد، یا تمایل او به ازدواج.
 • تعبیر دیدن دریا در خواب مجرد

  خواب دریا برای شخصی شیرینتر در خواب، بیانگر آینده ای با امید و درخشش است، چنانکه بیانگر موارد زیر است:

 • دیدن شیرین ترین خود در حال شنا در دریا حکایت از ازدواج نزدیک او دارد.
 • و هر کس ببیند که در دریا شنا می کند و از آب آن می نوشد، بیانگر این است که مال دارد و روزی فراوان به او می رسد.
 • همین طور هر که ببیند با آب دریا می شوید غم و خستگی و نگرانی از او رفع می شود.
 • و هر که ببیند در ژرفای دریا شنا می کند، از جایی که به حساب نمی آید روزی می گیرد.
 • دیدن دریا در خواب برای زن شوهردار

  هر کس در خواب دریا را ببیند، نشان دهنده سردرگمی اوست و اگر خود را در حال شنا در آن ببیند، دلالت بر جاه طلبی او دارد و نیز تعبیر زیر:

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

 • زن متاهلی که خود را در حال غسل در آب دریا می بیند، نشان می دهد که خداوند او را می بخشد و او و شوهرش را درست می کند و مشکلات آنها را حل می کند.
 • و زن شوهرداری که خود را در حال نوشیدن از آب دریا می بیند، این نشان دهنده خوشبختی او با شوهرش است.
 • و نوشيدن آب درياي زياد او حاكي از هزينه زيادي است كه نصيبشان مي شود و يا انشاءالله حامله مي شود.
 • اگر زن متاهلی در خواب دریای آرام را ببیند، بیانگر سختی و خستگی در خانه است.
 • تعبیر دیدن دریا در خواب برای زن باردار

  زن حامله که در خواب دریا دریا را ببیند، بیانگر خیر است و آنچه را که می خواهد برای نوع فرزندی که می خواهد به دست می آورد، چنانکه در زیر نشان می دهد:

 • زن حامله اگر دریا را ببیند بچه دلخواهش را به دنیا می آورد.
 • زن بارداری که خود را در حال شنا در دریا می بیند نشان می دهد که به راحتی زایمان خواهد کرد.
 • زن حامله ای که از آب می نوشد، این نشان دهنده رزق و روزی در مالی است که به او می رسد.
 • زن حامله ای که در خواب با آب دریا شست و شو می دهد، بیانگر این است که درد حاملگی او کاهش می یابد و زایمان آسان می شود.
 • تعبیر دیدن ساحل دریا در خواب

  اگر زنی در خواب ساحل دریا را ببیند، بیانگر آن است که عشقی جدید نصیبش خواهد شد و از این عشق شادی بسیار زیادی خواهد داشت و همچنین تعبیرهای زیر است:

 • مردی که در خواب ساحل دریا را می بیند، بیانگر افزایش پول و موفقیت در کار است.
 • و هر که در خواب ساحل دریا را ببیند، بیانگر زوال اندوه و نگرانی است.
 • برجسته ترین تعابیر دانشمندان در مورد دریا در خواب

  برجسته ترین علمای تفسیر تعبیر دیدن دریا در خواب را بیان کردند.

  اول: تفسیر ابن سیرین

  محقق تعبیر ابن سیرین معتقد است دیدن دریای آرام در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب، زندگی سرشار از شادی، آرامش و آرامش خواهد داشت، به گواه موارد زیر:

 • اگر شخصی بیمار باشد، دیدن دریای آرام در خواب، بیانگر این است که به زودی بهبود می یابد.
 • و هر که در خواب دریا را ببیند خروشان می کند و می ترسد.
 • این نشان می دهد که او در معرض غم ها، مشکلات و موانع بسیاری قرار خواهد گرفت.
 • دختر مجردی که در خواب در دریا شنا می کند، بیانگر رزق فراوان در پولی است که به دست می آورد.
 • هر که در خواب ببیند که توانایی شنا کردن یا شیرجه رفتن در دریا را ندارد.
 • به دلیل عصبانیت شدید او، این نشان می دهد که او در زندگی با مشکلات و مشکلات زیادی روبرو است.
 • و هر که ببیند بر دریا نشسته است، دلالت بر این دارد که به زودی فرصت سفر پیدا خواهد کرد.
 • و هر کس ببیند که می تواند در دریا شیرجه بزند، بیانگر آن است که به آرزوها و آرزوهایش می رسد.
 • دوم: تفسیر ابن شاهین

  ابن شاهین گوید: هر که در خواب ببیند که آب دریا را در ظرفی می ریزد، بیانگر آن است که بیننده مال به دست می آورد، و نیز تعبیر زیر است:

 • هر کس در خواب دریای دور را ببیند، دلالت بر این دارد که به مصیبتی دچار خواهد شد که از آن رنج خواهد برد.
 • و فرود آمدن در دریا به هنگام کثیف شدن، به این معناست که بیننده دچار غم و اندوه و نگرانی می شود.
 • هر کس تشنه از آب دریا بنوشد نشان دهنده طول عمر است.
 • در حالی که هرکس بدون تشنگی از آن بنوشد، نشان می دهد که پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • دریا یکی از زیباترین مظاهر طبیعی است که مردم آن را دوست دارند و به آن تمایل دارند، زیرا آرامش روانی و خاطرات زیبایی به ما می بخشد، اما برخی از دیدن رویای دریا بسیار می ترسند.

  و می خواهد تعبیر رؤیتش را جستجو کند تا دلش مطمئن شود و خوابش برایش خیری را حمل کند و بیشتر تعابیر علما برای اطمینان خاطر از دیدنش در خواب آمده است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا