تعبیر قتل در خواب

تعبیر قتل در خواب

تعبیر قتل در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کشتن

 • و اما قتل، هر کس ببیند که شخصی را کشت، کار بزرگی انجام داده است، و گفته شد که این کار نجات از گرفتاری است، به خاطر فرموده خداوند متعال:[١]
 • هر کس در خواب ببیند که خود را می کشد نیکو می کند و خالصانه توبه می کند به خاطر فرموده خداوند متعال:[٢]
 • هر که ببیند کشته شد، عمرش طولانی شود.
 • هر کس در خواب ببیند که نفسی را بدون ذبح کشته است به کشته شده نیکی می کند و اصل این است که ذبح به گونه ای که ذبح او جایز نباشد ظلم است و ممکن است از قاتل یا او تأثیر بگذارد. همدست، به خاطر فرموده خداوند متعال:[٣] اگر قاتل خود را نشناسد مرد است.[٤] کفری که کفرش به تقدیر او حمل می شود، یا کفر دین، یا کفر فضل، زیرا حق تعالی می فرماید: (انسان کشته شد آنچه را کفر می کرد).[٥][٦]
 • تفسیر رؤیت ذبح شده

  هر کس ذبح شده را ببیند و نداند که آن را چه کسی ذبح کرده است، مردی است که بدعتی ابداع کرده یا به شهادت و حکومت و قضاوت باطل به گردن او تقلید کرده است، و باکره و هر که حیوان نر را از پشت سر ذبح کند، داوری کرده است. او را آزار می دهند و اگر ببیند که طفلی را ذبح کرد و کباب کرد و کباب پخته نشد، ظلم در آن بر پدر و مادرش است و اگر آنچه در آن گفته می شود برای بریان است. و اگر پسر به خاطر آنچه در مورد او گفته می شود نباشد و در جایی به او ستم شود، برای پدر و مادرش است، زیرا به آنها ظلم شده و متهم به دروغ می شوند و مردم در آنها زیاد می شوند و همه اینها تا زمانی که دروغ است. آتش کباب پخته نمی شود.[٦]

  اگر ببیند پسری را ذبح و بریان کردند، این بدان معناست که پسر به اوج مردان رسیده است و اگر خانواده او گوشت او را بخورند، از خیر و فضل او بهره مند می شوند. به اندازه وزن ذبح شده اگر بداند برای اوست و اگر او را نشناسد و پیرمردی باشد او را صادقانه می گیرد و به اندازه وزن او جریمه می کند. سبکی[٦]

  تعبیر خواب کشتن پادشاهان توسط والی

  اگر غلام ببیند که مولایش او را کشت آزادش می کند.(و ابن سیرین نزد مردی آمد و گفت: دیدم زنی ذبح شده در وسط خانه اش بر بالین او آرمیده بود. غایب، پس مرد از برخاست. ابن سیرین در حالی که به قصد بدی بر خواهرش خشمگین بود، به خانه اش آمد، کنیز خواهرش هدیه ای برای او آورده بود، گفت: مولای من دیروز از سفر آمد، آن مرد خوشحال شد. و خشم از او قطع شد، شوهرم عموی عده ای است، پس به او گفت: شوهرت را به گناه گرفتی، پس از خدای متعال بترس، اگر مریض باشد شفا می یابد و اگر مریض شد بدهکار است قرض خود را ادا می کند و اگر حج باشد و اگر ترس یا مضطرب باشد آسوده می شود، در آن است از اندوه بیماری تا آنچه بر او فراق می آید. از این دنیا که مرگ اوست.[٧]

  تعبیر خواب کشتن نابلسی

  تعبیر خواب کشتن

  توضیح قتل به طرق مختلف:[٨]

 • کشتن در خواب گناه است پس هر که ببیند خود را می کشد خالصانه توبه کند و هر که ببیند انسانی را کشت گناه کبیره کرده است، مثل اینکه دیده باشد گناه کبیره کرده است. یک انسان.
 • (و هر که در خواب ببیند) که کشته می شود، عمرش طولانی می شود و به بسیاری از قبایل نیکوکار مبتلا می شود.
 • (و هر کس در خواب ببیند) که مردی را بدون ذبح کشت، مقتول نیکی می کند و ذبح ظلم است.
 • (و هر که در خواب ببیند) که خود را می کشد، نیکی دیده است و بنده اگر ببیند که مولایش او را کشته است، او را آزاد می کند.
 • (و هر که در خواب ببیند) کشته شد و ندانست که او را کشته است، او از شریعت غافل است.
 • (و هر کس در خواب ببیند) مردی را کشت و اشکهایش خون جاری شد، پس مقتول از قاتل آنچه را که از زبانش بیزاری می‌گیرد، می‌گیرد.[٩] وی پس از تصویب این حکم را به دست آورد.
 • (و هر که دید) کشته شد، نمازی را تکذیب کرده یا ترک کرده است.
 • (و هر که ببیند) پسرش را کشت، روزی می یابد.
 • (و هر که ببیند) دویست نفس را کشت، دویست درهم قرض بر او خرج می شود و غم او برطرف می شود.
 • (و هر که ببیند) کشته شدن او در راه خدا حکایت از سود و تجارت و وفای به عهد دارد، چه بسا بیننده با چاقو، چاقو، غرق یا غرق شده بمیرد، حتی اگر مقتول شهادت حاکم را بخواهد. شهادت پذیرفته شد و شاید دنیایی طولانی و نعمتی ظاهری برای او اتفاق افتاده بود.
 • (مبارزه با اهل فحشا) در خواب بیانگر پیروزی دین یا پدران و مادران و حسادت بر زن است، اگر فردی از طرفین اهل فحشا شود، ترس از ارتداد از اسلام، تجاوز به دین دارد. یا خلع ید از کسانی که بر او واجب است یا ترک نماز.
 • تعبیر خواب ذبح

  هر کس در خواب ببیند که پدرش را ذبح کرد، تا زمانی که خون نبیند، صلاح و پیوند است، اگر ببیند که فرشته ای گله او را ذبح می کند، به آنها ستم کرده است، اگر ببیند که حیوانی را بدون گوشت ذبح کرده است. یا غذایی که می خواست یا نیاز داشت، بلکه می خواست دستکاری کند، سپس در آنچه بین او و خدای متعال است سردرگم می شود.[١٠]

  تعبیر خواب کشتن ابن غنام

  تعبیر قتل در خواب به چند صورت:[١١]

 • هر کس در خواب ببیند که شخصی را که می پندارد دشمن اوست کشته است، به خاطر فرموده او نجات یافته و پیروز می شود:[١٢]
 • هر کس در خواب ببیند که جانی از تجاوز و ظلم کشته است، از سخن او نافرمانی کرده است.[١٣]
 • هر کس در خواب ببیند خود را کشته است، توبه کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: (پس به سوی خالق خود توبه کنید و خود را بکشید.[١٤] و هر کس در خواب خود را بکشد و نداند چه کسی او را کشته است، به لطف خداوند متعال ناسپاس است که فرمود:[١٥] من آن را انکار نمی کنم.
 • هر کس در خواب ببیند که کشته شده است، او و اولیای خود او را یاری می‌کنند، به خاطر فرموده حضرت حق:[١٦] و گفته شد که مقتول از قاتل خیر می برد در صورتی که ذبح ذبح نباشد و هر که به قتل نفس اقرار کند به ولایت قول او جل جلاله می رسد.[١٧] پس از آن بر بنی اسرائیل صاحب اختیار شد.
 • من رأى كَأَنَّهُ قتل فقد جحد صَلَاة أَو تَركهَا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل بِسَبَبِهَا وَمن رأى كَأَنَّهُ قتل وَلَده نَالَ رزقا لقَوْله تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)،[١٨] فقر و فقر
 • تعبیر خواب قتل خلیل بن شاهین الظهیری

  تعبیر خواب قتل

  توضیح کشتن به بیش از یک راه و معنی:[١٩]

 • هر کس در خواب ببیند که کسی را کشت و عضوی از او قطع نکرد، از آن کشته شده خیر و منفعت حاصل می شود و گفته شد قاتل بر مقتول ظلم می کند.
 • (و هر که در خواب ببیند) کشته شد، طول عمر او خواهد بود (و الکرمانی گفت: هر که در خواب ببیند که شخصی او را کشته است، خیر و منفعتی از آن نصیب او می شود).
 • (و هر كه ببيند) گروهى او را به ناحق كشتند، از ولايت يا كسى كه جايگزين او شود، خير مى‏شود و سود مى‏برد.
 • (و هر كه ببيند) كسى را به ناحق كشته، به خود نافرمان و ستم كرده، و يكى از بيابانها بر او غلبه مى‏كند به خاطر گفتارش:[٢٠] (جابر مغربی گفت): هر که ببیند او کشته شد و فرزندش رضی الله عنه گفت: (و لا تَقْتُلُوا اولادَکُمْ یَتَقُوا اللَّهِ وَ الَّذِینَ سَعِیمُونَ). .[٢١] می گفتند به خاطر پول و دنیا به پسرش ظلم می کند.
 • (و هر كه ببيند) كسى را كشت و خون از بدنش جارى شد به اندازه خونى كه بيرون آمد به او مالى داده مى شود و اگر خونى از آن خارج نشد وگرنه دلالت بر خروج دين او دارد. و گفته شد: اگر بیند که کشته شد و نداند که او را کشته است، اوست که در شرع کشته شد، به خاطر گفته حق تعالی:[٢٢] اگر قاتل او شناخته شود، بر دشمن خود پیروز می شود (و هر که ببیند) که مردی را کشته و خونش جاری می شود، پس مقتول از زبانش آنچه را که قاتل کراهت دارد به دست می آورد و گفته شد که به او می رسد. بهتر از او
 • (و هر کس در خواب ببیند) که جانی را کشت و ندانست که چیست و آن را ندید، پس بر دشمن خود پیروز می شود و از اندوه نجات می یابد.[٢]
 • (و هر که بیند) که مُدر گردن را کشت، پس اگر بنده بود که آزاد شود، و گفته شد که مصیبت است، و اگر قرض ما باشد، خدا دینش را از جایی که امید ندارد انفاق کرد. و چه بسا آنچه انجام داده به او داده شود و نداند، یا پسری که به خواب نرسیده یا مردی بی ریش، زیرا دلالت بر آن دارد که هر کس جان او را در حال مرگ یا کشتن یا غیر آن قبض کند. سیرین گفت: اگر زنی دیده، زن است، زن است و زن است. أَبَوَیْهِ (وَمن رأى) أَن جمَاعَة قتل بَعضهم بَعْضًا فَهُوَ إظهار بِدعَة بَینهم (وَمن رأى) أَن أحداً قتل إنسانا و عُمَنْ عَلَیْهُ لَیْسَةٌ مِنَ السَّبَعَةٌ وَ عَنَا ضَعَهُ عَلَى.
 • تعبیر خواب کشتن کسی که می خواهد حج کند

  رؤیت قتل را به کسانی گفته شد که زیارت را می‌خواهند که دلالت بر توجیه و دفاع از آن دارد و اگر آرامش راضی‌کننده باشد، خوب می‌شود و می‌گوید کشتن کسانی که مسؤول چرت نبودند (و هر که داشته باشد). کشته شده است)[٢٣]

  بازبینی کننده

  1. ↑ سوره طه، آیه 40.
  2. ↑ اب سوره بقره، آیه 54.
  3. ↑ سوره اسراء، آیه: 33.
  4. ↑ محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۲۹۸، جزء ۳۱. عمل کنید
  5. ↑ سوره عبس، آیه 17.
  6. ↑ AB T محمدبن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 289-290، جزء 31. عمل کنید
  7. ↑ محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، صفحه ۲۹۱، جزء سی و یکم. عمل کنید
  8. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، صفحه ۲۸۷، جزء باب القاف. عمل کنید
  9. ↑ سوره قصص، آیه 33.
  10. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص ۲۸۲، جزء باب القاف. عمل کنید
  11. ↑ ابن غنم، بیان البصر (نسخه خطی)، ص ۲۳۷، قسمتی از باب نامه قاف. عمل کنید
  12. ↑ سوره طه، آیه 40.
  13. ↑ سوره اسراء، آیه: 33.
  14. ↑ سوره بقره، آیه 54.
  15. ↑ سوره عبس، آیه 17.
  16. ↑ سوره اسراء، آیه: 33.
  17. ↑ سوره قصص، آیه 33.
  18. ↑ سوره اسراء، آیه 31.
  19. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، اشارات فی عبارات، صفحه ۶۸۴، قسمتی از بابی در رؤیت قتل. عمل کنید
  20. ↑ سوره حج، آیه: 60.
  21. ↑ سوره اسراء، آیه 31.
  22. ↑ سوره عبس، آیه 17.
  23. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، اشارات فی عبارات، صفحه ۶۸۵، قسمتی از بابی در رؤیت قتل. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا