تعبیر آب خوردن در خواب

دیدن آب آشامیدنی در خواب به روایت ابن سیرین

 • هر که از آب زمزم بنوشد، نیکی می کند و به آنچه می خواهد از صلاح می رسد.
 • اگر در خواب ببیند که از آب کوثر می‌نوشد، به سبب فرموده خداوند متعال، امامت پیدا می‌کند و بر دشمن پیروز می‌شود: (همانا ما به تو الکوثر دادیم پس برای پروردگارت دعا کن و قربانی کن).[١]
 • و اگر می دید که از آب و شراب و شیر آن می نوشید، حکمت و دانش و مال به دست می آورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که مانند آب، طعام می نوشد، روزی او برایش وسعت می یابد و همه طعام رزق است.
 • هر کس در خواب ببیند که از کوزه می نوشد، پسری برای او خواهد بود.[٢]
 • تعبیر دیدن بالا رفتن از کوه و نوشیدن آب در خواب

 • هر كه بر كوهى بالا رود و از آب آن بنوشد، شايسته دولت است، از مردى سخت دل سود مى‏برد و به اندازه نوشيدن، مالى مى‏برد.
 • مانع عذاب و سختی است، اگر از آن فرود آید نجات می یابد و اگر بر آن بالا رود، بلندی و اقتدار با خستگی است، صخره های اطراف کوه و درختان پیشوایان آن مکان هستند و هر صعودی. بلند است و هر فرودى پست است و هر طلوعى حاكى از ناراحتى آنهاست، پس فرود آمدن آن تسكين دهنده است و هر صعودى حكايت از نزول آن دارد.[٢]
 • تعبیر دیدن آب شیرین از چاه در خواب

 • هر که از چاه یا پوست آب گوارا و زلال بنوشد و انتهای آن را جذب نکند اگر مریض باشد از بیماری شفا می یابد و عمرش پایدار است و مرگش عجله ندارد وگرنه نصیبش می شود. قرض حلال اگر تاجر باشد مگر اینکه چیزی در آب فرو برد که آن را خراب کند که حکایت از حرام و گناه او دارد.[٢]
 • دیدن آب آشامیدنی در خواب به روایت نابلسی

  تعبیر دیدن آشامیدن آب دریا در خواب

  هر که ببیند بر دریا نشسته یا دراز کشیده است:

 • اگر تمام آب خود را بنوشد و فقط پادشاه بزرگی او را ببیند، پس صاحب دنیا است و عمرش طولانی است، یا یک سوم پول پادشاه به او می رسد، یا به اندازه قدرت او می شود، یا در مالکیت او برابر باشد.
 • اگر آن را بنوشد تا از او نقل شود، از شاه پولی می گیرد تا با عمر و قوت او را تأمین کند.
 • اگر از آن كشيد، از پادشاه كار طلب مي كند و به نسبت آنچه از آن كشيده است، دريافت مي كند، اگر در ظرفي بريزد، مال زيادي دارد، يا خداي متعال به او حالتي مي دهد كه او پول جمع می کند و دولت از دریا قوی تر، وسیع تر و بادوام تر است، زیرا این هدیه خداوند متعال است.[٣]
 • درباره کسي که از آب دريا نوشيد، گفته شد:

 • از ادبیات همانقدر بیاموزید که از آن بنوشید.
 • اگر از دریا بگذرد، مانند بنی اسرائیل، پول دشمن را تصرف می کند، وقتی از دریا گذشتند، پول فرعون را خراب کردند.
 • اگر ببیند آب دریا وارد محلی شد و به اهل آن آسیبی نرسید، حاکمی وارد آن مکان می شود و اهل آن از آن مال و روزی می گیرند، آب اگر چه تاریک بود ترسیده بود.[٣]
 • تعبیر دیدن آشامیدن از آب چاه در خواب

 • هر كه ديد چاهى حفر كرد و در آن آب داشت، با زن ثروتمندى ازدواج كرد و او را فريب داد، زيرا حفر آن فريب بود، و اگر آب در آن نبود، آن زن مالى نداشت، و اگر ديد كه از آن نوشيد. آب آن، پس او تحت تأثیر پول فریب قرار می گیرد.[٣]
 • تعبیر دیدن آشامیدن از آب پارچ در خواب

  سطل در خواب اجیر ریاکاری است که از دستش پول می ریزد و به آن سپرده می شود و آب خوردن از آن حلال و مفید است.

 • هر کس در خواب ببیند که نیمی از آنچه در آن است نوشید، نیمی از عمرش تمام شده است.
 • اگر ببیند که هر چه را در کوزه نوشیده، تمام عمرش تمام شده است، چنانکه در سایر ظروف نیز چنین است، مثل اینکه از کوزه سر باریکی نوشیده است.[٣]
 • تعبیر دیدن آب خوردن در بهشت ​​در خواب

 • اگر در خواب ببیند که از آب بهشت ​​و شراب و شیر آن می نوشد، عقل و دانش و مال به دست می آورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که وارد بهشت ​​شد و از میوه های آن نخورد و از نهرهای آن ننوشید، از دانشی که به دست آورده بهره ای نمی برد، نوشیدن از نهرهای آن، آب رودخانه دلیل رزق و روزی است.[٣]
 • دیدن آب آشامیدنی در خواب به روایت ابن شاهین

 • هر کس در خواب ببیند که از یک فنجان آب پاک می نوشد، بهترین خانواده و پسرش را به دست می آورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که از جامی آب خورد و به آن نرسید، خوابش بیانگر نافرمانی همسرش است، و هر که در خواب ببیند که در بیداری بیش از آن آب خورده است، عمرش طولانی می شود.[٤]
 • تعبیر دیدن آب خوردن در آخرت در خواب

 • هر کس در خواب ببیند قیامت برپا شده و خلق در حوض کوثر جمع شده و آب طلب می کند، نشان از حکومت پادشاهی عادل در میان مردم دارد.
 • و هر کس ببیند که از آن نوشید بر اسلام می میرد و هر که ببیند به دور او می چرخد ​​و از او آب می ریزد و مانع آن می شود، دلالت بر دشمنی با یاران پیامبر دارد. و درود خدا بر او باد.
 • کرمانی می‌گوید: هر که نامش را ببیند بر او نوشته می‌شود و جامی برداشت و از او نوشید که نشان می‌دهد با عالم بزرگ یا سخاوتمندی همراه است و در دنیا از او بهره‌مند می‌شود و آخرین کسی که گفت:[٤]
 • تعبیر دیدن آشامیدن از آب باران در خواب

 • هر که در خواب ببیند از آب باران می نوشد اگر زلال باشد خوب می شود و اگر ابری باشد به اندازه نوشیدن مریض می شود.
 • و هر کس ببیند که باران از آسمان نازل می شود نه مانند باران، پس اگر نوع آن دوست داشته شود نیکو است و اگر نامطلوب باشد بلا و آزمایش است و هر که باران ببیند نیکو است.[٤]
 • تعبیر دیدن آب سرد و گرم در خواب

 • ابوسعید وزیر می‌گوید: هر که ببیند آب سرد می‌نوشد و ضرر مالی می‌کند، حلال است.[٤]
 • تعبیر دیدن آشامیدن از آب دریا یا رودخانه در خواب

 • هر که ببیند دریایی از جمله ها نوشید تا ندید که از او تأخیر افتاد، زیرا پادشاهی یا دانشی دارد و اگر لایق آن بود با او پیروز می شود و فقط او به خاطر اوست. به خاطر به خاطر.[٤]
 • هر کس ببیند که آب دریا مواج است و امواج آن به هم می ریزد و دنیا از آن سیاه می شود، این دلیل بر فساد و نافرمانی و بسیاری از گناهان و گناهان است.[٤]
 • من رأى أَنه شرب من الْبَحْر مَاءً صَالحاً فَإِنَّهُ يكْتَسب مَالا من وَجه حرَام والعذب مَال حَلَال، وقَالَ الْكرْمَانِي من رأى أَنه يشرب من الْبَحْر وَهُوَ بَارِد فَإِنَّهُ يحصل بَينه وَبَين أحد خُصُومَة وَإِن كَانَ عَالما فَإِنَّهُ يحصل لَهُ من الْعلم مَا هُوَ غَرَضه وَإِن كَانَ من اخصاء الْملك در امورش به او تکیه می کند.[٤]
 • هر کس در خواب ببیند که از دریا آب گرم می نوشد، مصیبتی پیش می آید و به خاطر فرموده او مضطر و مضطرب می شوند: (و آب گرم به آنها داده شد و روده هایشان را قطع کرد)،[٥] و اگر مزه و بوی ناخوشایند داشت، نصرت حریف اوست، و چه بسا که در راه زنده ماندن بود، و جابر مغربی گفت: هر که دید دریا پژمرده شد، زیان مال آنهاست.[٤]
 • هر کس نهری پاک و شیرین ببیند، حیات و صفا است، و مخصوصاً داده شد که از آن نوشید و رؤیای نهر را از پادشاه پادشاه گفت و اگر آن را در مکان شناخته شده ببیند، كارگر بودن او لازم است و او كارگر است، چشم كنيز كه به آنها مبتلا مي شود.[٤]
 • هر کس در خواب ببیند که از چاهی نوشید و چاه آجری است، از همسرش پول به او می رسد و زنی به جاهل نزدیک می شود.[٤]
 • دیدن آب آشامیدنی در خواب به روایت ابن غنام

 • نوشیدن آب گرم ستودنی نیست زیرا خداوند متعال می فرماید: (و آب گرم به آنها داده شد و روده هایشان را قطع کرد)،[٥] و آب زمزم را به نیکی و نیکی نوشید. (آب زمزم برای آنچه می نوشند).[٦][٧]
 • تعبیر دیدن آشامیدن آب دریا در خواب

 • هر کس از آب دریا بنوشد، از شاه پولی گرفتیم، زیرا اگر آب دریا را بنوشد، همه پول پادشاه است، و هر که دریا را از دور ببیند و با آن مخلوط نگردد. پس این امری است که برای او خواهد بود و هر که از آن بیاشامد و هر که از آن بیاشامد و هر که از آن بیاشامد و هر که از آن بنوشد و هر که از آن بنوشد و هر که از آن بیاشامد و هر که از آن بنوشد و هر که بنوشد سخاوتمند است.[٧]
 • تعبیر دیدن کاسه پر آب در خواب

 • هر کس از ظرفی آب بگیرد و آنچه در آن است بیاشامد جان خود را از دست می دهد و روزی او از جایی که در آن نوشیده است قطع می شود و همچنین اگر هر چه در ظرف مجهول است بخورد. یک کشتی بدون آن[٧]
 • تعبیر دیدن آب زلال و آشامیدن از آن در خواب

 • آب پاك، حيات پاكيزه و حيات پاكى است براى كسى كه در حال شفاى بيمارى آن را بنوشد يا در آن غسل كند.[٧]
 • تعبیر دیدن آب سخت و نوشیدن از آن در خواب

 • از آبي كه كدر بود غسل كرد و از آن بيرون آمد و از آن بيرون آمد و نوشيدن از آن در خواب بيماري است و از ما آب مي نوشد، يا نمك يا تلخ، زيرا به سوي مي آيد. حرام است و حلال را ترک می کند.[٧]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ سوره کوثر، آیه: ۱ و ۲.
  2. ↑ AB T. محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، منتخب کلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 67،101،127،231،245، قسمت دوم.
  3. ^ a ب ج ج عبد الغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی (1143ق)، خوشبو کننده مردم در بیان خواب، بیروت: دارالفکر، ص 30، 32، 35، 60، 61، 66. ، بخش اول.
  4. ↑ a b c d c h kh d r خلیل بن شاهین الظهری (873ق)، الاشارات فی الفرازولوژی، بیروت: دارالفکر، ص 613، 615، 678، 717، 724، 728، جزء اول.
  5. ↑ اب سوره محمد، آیه 15.
  6. ↑ الدمیاتی آن را در فروشگاه برنده از عبدالله بن عباس صفحه یا شماره: 159 روایت کرده است.
  7. ^ a b c c ابراهیم بن یحیی بن غنم (779ق)، بیان البین (نسخه خطی)، امان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحات 35،54، 61،219،250،284، قسمت اول.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا