تعبیر خنده در خواب

تعبیر خنده در خواب

تعبیر خنده در خواب

خنده متوسط ​​و لبخند زدن در خواب، مانند واقعیت، ممکن است نشان دهنده شادی و شادی باشد.[١] خداوند متعال فرمود: (او لبخند زد و به حرف او خندید).[٢]

هر که ببیند می خندد مژده پسری است و هر کس زمینی ببیند که می خندد نشانگر حاصلخیزی آن است و هر که مرده ای را ببیند که می خندد این نشان می دهد که او در سعادت آخرت است. حق تعالی فرمود: (پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کفار می خندند).[٣]

و اگر ببیند مرده ای می خندد و گریه می کند، ممکن است نشان دهد که او مسلمان نمرده است.[٤] اگر کسی در خواب ببیند که گریه می کند و سپس می خندد، ممکن است نشان دهنده این باشد که مرگ او نزدیک است.[٥] خداوند متعال فرمود: (و اینکه خندید و گریست * و اینکه مرد و زنده شد)،[٦] و هر که ببیند اهل تقدیر و مقام در حال خنده است، این نشان می دهد که او به انزوا نزدیک شده است.[٧]

تعبیر خنده در خواب

شدت خنده و قهقهه در خواب ممکن است نشان دهنده نگرانی، غم و اندوه باشد و هر چه شدت خنده بیشتر باشد، نگرانی و اندوه بیشتر می شود.[٨] خداوند متعال فرمود: (بگذارید کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند)،[٩] شدت خنده شاد کودکان ممکن است برای بیننده نشان دهنده شادی، شادی و سلامتی باشد.[١٠]

و اگر خواب بیننده از ناامیدی دوست یا دیگران بخندد، ممکن است نشان دهنده این باشد که او را به خاطر خواسته های شخصی خود ناامید می کند و شنیدن صدای خنده تمسخر آمیز در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری و چیزهای ناامید کننده باشد.[١٠]

تعبیر خنده مجردها و خنده در نماز

 • تعبیر خنده برای افراد مجرد
 • خندیدن در خواب ممکن است برای یک زن صالح و یک مرد صالح مژده فرزند باشد.[١١] خداوند متعال فرمود: (او خندید و ما او را به اسحاق مژده دادیم).[١٢]

 • تعبیر خنده در نماز
 • خندیدن در نماز ممکن است نشانه کوتاهی در حقوق خداوند – عز و جل – و سرگرمی بسیار باشد و هر که ببیند در نماز می خندد توصیه می شود که به درگاه خداوند متعال توبه کند.[١٣]

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد علی قطب، راهنمای الحیط فی تعبیر خواب، ص 159. اقتباس.
  2. ↑ سوره نمل، آیه 19
  3. ↑ سوره مطففین، آیه 34
  4. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 113. اقتباس.
  5. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 673. اقتباس.
  6. ↑ سوره نجم، آیه 43-44
  7. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 223. اقتباس.
  8. ↑ الملّه الاحسائی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 107. اقتباس.
  9. ↑ سوره توبه، آیه ۸۲
  10. ↑ AB Miller, Encyclopedia of Interpretation of Dreams, p. 105. اقتباس.
  11. ↑ محمد ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص ۲۲۹.
  12. ↑ سوره هود، آیه 71
  13. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص ۶۲۲.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا