تعبیر تخم مرغ در خواب

تعبیر تخم مرغ در خواب

تعبیر تخم مرغ در خواب

تعبیر تخم مرغ در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که مانند آب غذا می نوشد، رزقش برای او وسعت می یابد و همه غذاها جز مایه و تخم مرغ و فرنی رزق است، از اعمال خود نسبت به فرزندانش مضطرب می شود.[١]

تفسیر تخم مرغ عبدالغنی النابلسی

تعبیر تخم مرغ با چند بینایی و موارد:[٢]

 • تخمها در جایی یا در ظرف زنانه یا محله ای است، پس هر که ببیند مرغش تخمک گذاری کرده است برای او متولد می شود و تخم مرغ آب پز او رزق خوبی است، اگر در دستش باشد، زنش مثل زن مرده می شود، اگر ببیند که تخمک گذاری کرده است، پسر کافر به دنیا می آورد، اگر ببیند مرغی را جوجه کشی کرده و از او جوجه های گوشتی بیرون آمده، زنده می ماند. مرده ای برای او سخت باشد و فرزند مؤمنی برای او به دنیا بیاید و به تعداد هر فرزند پسر برکت یابد، خروس و جوجه گوشتی را در آغوش بگیر که معلمی می آید که پسران را بیرون می آورد.تخم های زیادی دارد، چون پول و لذت فراوان دارد و از خراب شدن آن می ترسد و تخم های طوطی کنیز پارسا است.
 • هر کس در دستش تخم مرغ آب پز ببیند، کاری را که از حد گذشته و سخت شده است، درست می کند و با درست کردن آن پولی به دست می آورد و مرده ای برایش زنده می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که تخمی به او داده اند، پسری محترم خواهد داشت و اگر بشکند، پسرش می میرد.
 • هر که ببیند پوست تخم می خورد، مردی است که مردگان را غارت می کند و تخم مرغ های زیادی برای مجردان است و متأهلین صاحب فرزند می شوند و خردسالان دختران سفیدپوست و بزرگسالان پسر هستند.
 • هر که می دید که دارد تخم مرغ پخته را پوست می کند، از چند وفادار پول می گرفت و تخم مرغ نشان دهنده طلا و نقره است و سفیده آن نقره و زرده آن طلا است و تخم مرغ نشان دهنده فرزندان و شوهران و کنیزان است و شاید هم نشانگر آن باشد. گورها و تخم‌ها ممکن است نشان‌دهنده تخم‌های زبان و گونه‌ها باشد و تخم‌ها ممکن است نشان‌دهنده ملاقات با خانواده، اقوام و عزیزان باشد و شاید سفیده‌ها برای جمع‌آوری و پس‌انداز درهم و دینار باشد.
 • هر که ببیند در جایی تخم می سوزند که کود سوزانده می شود، بیانگر اسارت زنان آن مکان است.
 • تعبیر خواب آل البیض ابن غنم

  تعبیر خواب تخم مرغ با چند رویا و موقعیت:[٣]

 • تخمها در خواب بیانگر زنان برای سخنان خداوند متعال هستند (گویا تخمهای پنهان هستند)[٤] والبيضة الْوَاحِدَة بنت، لمن رَآهَا بِيَدِهِ إِن كَانَ لَهُ حَامِل وَإِلَّا كَانَت زَوْجَة، وَمن الرُّؤْيَا حِكَايَة معبرة أَن امْرَأَة قَالَت لِابْنِ سِيرِين: رَأَيْت قد بضت بيضتين فَخرج مِنْهَا فروجتين وبيدى مصحف، والفروجتين تلْتَقط من الْمُصحف سطراً سطراً فَقَالَ: تَضَعِينَ بنتين، ويتعلمان الْقُرْآن، وَمن دید که از جایی تخم‌ها را می‌بردند، همان‌طور که لاشخورها را می‌بردند، سپس زنان آن محل را اسیر خود می‌کرد و هر که تخم‌مرغ خام بخورد، مال حرام می‌خورد.
 • رزق حلال پخته خسته.
 • من قشر بَيْضَة فَرمى صفارها، وَأكل بياضها فَإِنَّهُ نباش الْقبُور،لما روى عَن ابْن سِيرِين أَنه أَتَاهُ رجل فَقَالَ رَأَيْت كَأَنِّي أقشر بَيْضَة فأرمي صفارها وآكل بياضها، فَقَالَ ابْن سِيرِين: هذا نباش الْقُبُور، فَقيل لَهُ من أَيْن أخذت ذَلِك فَقَالَ الْبَيْضَة بِمَنْزِلَة الْقَبْر، والصفار جَسَد الْمَيِّت، وَالْبَيَاض الْكَفَن، فَيلقى الْمَيِّت، وَيُؤْخَذ الْكَفَن، وَهُوَ الْبيَاض فيأكل ثمنه، وَمن الرُّؤْيَا المعبرة أن امْرَأَة أَتَت ابْن سِيرِين فَقَالَت: رَأَيْت كَأَنِّي أَضَع الْبيض تَحت أخشاب فَتخرج فراريجاً، فَقَالَ ابْن سِيرِين: وَيلك اتَّقِ الله أَنْت امْرَأَة تؤلفين بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فِيمَا خداوند متعال او را دوست ندارد، پس کسانی که او را نشستند گفتند: آن زن را از کجا انداختی؟ فرمود از آنچه خداوند متعال در مورد زنان می فرماید (گویا تخم های پنهان هستند)[٥] و گفت: منافقان را به چوب تشبیه می‌کند (گویا چوبی هستند).[٦] تخمها زنانند، چوبها منافقان و جوجه های گوشتی فرزندان زنا هستند.
 • تخم مرغ نشان دهنده طلا و نقره، سفید آن نقره و زرده آن طلا است.
 • تعبیر خواب تخم مرغ خلیل بن شاهین الظهیری

  تعبیر تخم مرغ با چند بینایی و موارد:[٧]

 • در مورد تخم مرغ به گونه های مختلف تفسیر می شود، الکرمانی گفت: زنان آن را تفسیر می کنند. برای گفتار او (گویا تخمهای پنهان هستند)[٨] و کثرت تخمها بر این درهم است اگر از چهار تخم بیشتر شود.
 • دانیال گفت هر که ببیند مرغی با او می‌گذارد، یعنی از کنیز یا زن بدجنس فرزندی به دنیا می‌آید.
 • هر که تخمهای ناشناخته ببیند و نداند کدام پرنده است، یعنی او را به زنی زیبا به اندازه زیبایی آن تخم درآورد.
 • هر کس تخم مرغ قاچ شده را ببیند و قصد خوردن آن را داشته باشد، تعبیر به تقاضای زنی می شود و عمرش با او طولانی می شود و تخم مرغ خام بر خورده کننده مالی حرام و مصیبت و گرفتاری است. خوردن تخم مرغ با پوست به خوردن پول حرام تعبیر می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که به تخم مرغ مبتلا شده و پوست آن را خورده و آنچه را در میان آنهاست به جا گذاشته است، به دو صورت تعبیر می شود: خوردن مال مرده یا گرفتن کفن.
 • هر کس در خواب ببیند مانند پرنده ای بر روی تخم می نشیند، دلالت بر ایستادن و نشستن او با زنان دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که جوجه ای از تخم بیرون آمد، بیانگر آن است که از فرزندان آن زن بهره می گیرد.
 • اگر زن ببیند که تخمی را به جای پسری آورده است، نشانگر آن است که فرزند کافر به او داده است که می گوید: زنده را بیرون می آورد.[٩].
 • هر کس در خواب ببیند زیر پرنده ای تخم گذاشت و پرنده از آن تخم مرغ به صورت جوجه بیرون آمد، دلالت بر احیای کار مرده او دارد و گفته شد پسر مؤمنی به دنیا خواهد آورد.
 • هر که ببیند تخم شکسته است، باکره دختری را می گیرد.
 • هر کس ببیند که او چیزی غیر از آن را در آغوش گرفته است، با آن مخالف است.
 • هر که در خواب ببیند تخم زیاد دارد، بیانگر آن است که فساد زیادی به او می رسد، و تخم مرغابی و غاز را پسر حقیر تعبیر می کند و تخم مرغان را به نیکی و خوشی تعبیر می کند.
 • جعفر الصادق البیض می گوید: آن را به 9 صورت تعبیر کرده اند: پسر، خانواده، مال، شرف، رتبه، طلب حاجت، گرفتن رهن، به دست آوردن آرزو و صیغه.
 • تعبیر خواب مرغ

  تعبیر خواب مرغ ابن سیرین

  مرغ زنی احمق و احمق و زیباست، از اولاد صاحب یا از فرزندان کنیز یا کنیز یا خدمتکار، و هر که او را ذبح کرد، کنیز باکره ای را می شکند و هر که او را شکار کند. از مال حلال سود می برد و هر کس گوشت او را بخورد از عجم مالی به او داده می شود و هر کس مرغ و طاووس را در خانه اش اسراف ببیند صاحب بلا و فسق است و گفته شد: مرغ و پرهایش پول مفیدی است.[١٠]

  تعبیر خواب مرغ نابلسی

  تعبیر مرغ با چند بینش و موارد:[١١]

 • مرغ در خواب زن احمق و احمق زیبایی است و گفته می شود که صیغه یا خدمتکار است و هر که مرغی را ذبح کند کنیز باکره ای را محروم کرده و هر که او را شکار کند مالی آسان و حلال به دست آورده است. هر کس گوشت او را بخورد از اسارت عجم به او پول می دهند.
 • هر که ببیند مرغ یا طاووس در خانه اش غرش می کند، صاحب بلا و فسق است و می گفتند مرغ و پر آن پول مفید است.
 • هر که دید مرغ سیاهی را ذبح کرد، با باکره ای ازدواج کرد، یا او را رها کرد، و مرغ زنی باشد که یتیمان را بزرگ می کند و از آنها صدقه می خواهد، و رفتگرهایی را می کند که سودمند است، و مرغ ها خوارکننده زنان ذلیل هستند. و مرغ خفته فعال و اصیل است و لاشخور منشأ کثیف و جوجه زاییده از زنا و شاید نشان داده شده است مرغ بر همان اولاد است و ورود او به بیمار سالم است و همچنین مرغ و مرغ اذان، شر، نارضایتی یا مرگ است و شاید ورود آن به سالم، هشدار بیماری است که در آن به آن نیاز دارد، و چه بسا دخول یا تصرف او، بیانگر زوال نگرانی ها، غم ها، شادی ها و شادی ها باشد. تظاهر به خیر و برکت.و قورباغه کودکی است یا لباس شادی درآورده و یا مایه ی آرامش است برای گرفتار.
 • هر که مرغ در خانه اش زیاد ببیند تعدادشان بی شمار است، آن وقت رهبری و غنا است، خوفش برود و حالش پذیرفته شود.
 • تعبیر خواب مرغ خلیل بن شاهین الظهیری

  تعبیر مرغ با چند بینش و موارد:[١٢]

 • در مورد مرغ تعبیر به آن شده است، ابوسعید واعظ گفت: مرغ دلالت بر زن زیبا دارد.
 • هر که ببیند مرغ را ذبح کرد، یعنی با کنیز باکره ازدواج می کند.
 • هر کس در خواب ببیند مرغی را ذبح کرده است، بیانگر بلایی است که بر فرزندان کنیز یا پسرش وارد شده است.
 • الکرمانی گفت: هر که جوجه های زیادی را ببیند که در جایی نگه داشته است، خیر و برکت است و محل کسب آنها در خانه پیدا می شود.
 • جابر المغربی گفت رویا الدجاج را زنی زیبا و فقیر تفسیر می کند و سیاهان بهتر از بالک ها هستند.
 • هر کس در خواب ببیند مرغی وارد خانه او می شود و تخمک گذاری می کند، بیانگر آن است که از زن زیبایی پولی به دست می آید.
 • هر که در خواب ببیند مرغی گرفت و جوجه های گوشتی مانند خروس داشت، صاحب فرزند می شود.
 • اسماعیل بن اشعث می‌گوید خواب جوجه‌های گوشتی بیانگر غم و اندوه است.
 • جعفر صادق گفت: خواب مرغ به سه صورت تعبیر می شود: زن زیبا، کنیز و خادم خانه.

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۲۳۱-۲۳۲، جزء بیست و هفتم. عمل کنید
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر کردن حیوانات در بیان خواب، ص ۲۹، جزء باب البع. عمل کنید
  3. ↑ ابن غنم، بیان الوحی (نسخه خطی)، ص 39-40، قسمتی از درب حرف البا. عمل کنید
  4. ↑ سوره صافات، آیه 49.
  5. ↑ سوره صافات، آیه 49.
  6. ↑ سوره منافقون، آیه: ۴.
  7. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، الاشارات فی الفاظیه، صفحه ۸۲۴، قسمتی از باب بینات الطیر، جمله. عمل کنید
  8. ↑ سوره صافات، آیه 49.
  9. ↑ سوره روم، آیه: 19.
  10. ↑ محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 407، باب سی و پنجم درباره پرندگان وحشی، اهلی، آبزیان و سایر حیوانات بالدار، ماهیگیری دریایی و جانوران. عمل کنید
  11. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرافشانی در تعبیر خواب، ص ۱۲۲-۱۲۳، جزء باب الدال. عمل کنید
  12. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، نشانه‌ها در عبارت‌شناسی، صفحه 822، باب رؤیاهای پرندگان و غیر آن که خارج از طعمه هستند. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا