تعبیر خواب خیانت شوهر

تعبیر خواب خیانت شوهر

تعبیر خواب خیانت شوهر

در ابتدا لازم به ذکر است که هر چیزی که خوابیده می بیند تعبیر و تعبیری ندارد، زیرا آنچه می بیند ممکن است از جانب شیطان باشد که او را غمگین کند و ممکن است از تفکر و خودگویی و تعبیر خواب باشد. عام همچنان یک امر نظری و فقهی است، بنابراین در واقعیت چیزی بر اساس آن نیست.

تعبیر خواب خیانت به روایت نابلسی

عبدالغنی النبلوسی – رحمه الله – در کتاب «معطر الانعام در بیان خواب» خیانت و زنا را اینگونه توضیح داده است:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که با زن ناشناس زنا می کند بهتر و بهتر از این است که با زن شناخته شده زنا کند.
 • شاید خواب زنا نشان دهنده دزدی باشد; این به این دلیل است که زناکار در حقیقت در لباس دزد است.
 • هر کس زنی را ببیند که به خاطر زنا و خیانت به او روی آورد، ممکن است مال حرام به دست آورد.
 • هر که ببیند با زن جوانی زیبا زنا می کند، پول خود را در جای محفوظ بگذارد.
 • اگر سلطان ببیند زنا کرده، حد بر او جاری شود، ممکن است بر اختیار و قدرت خود بیفزاید.
 • هر كه ديد زنا كرد و شايسته ولايت شد، شايد در مملكت نام بزرگى يافت و در مملكت امر مهمى به دست آورد.
 • اگر مردی خواب ببیند که با همسرش به مردی که می شناسد خیانت می کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که او می خواهد از پول او چیزی بگیرد.
 • هر کس ببیند در سوره نور در حال تلاوت آیات زنا در قرآن کریم است، دلالت بر آن دارد که مرتکب حرامی شده است که زنا است.
 • هر که ببیند با زن زناکار سر و کار دارد، ممکن است دلالت بر دنیا و طلب آن داشته باشد. اگر بیننده عادل باشد، علم و ادب داشته باشد و آن را ببیند، ممکن است دلالت بر ابتلای او به علم یکی از علما داشته باشد و به همان اندازه که در خواب از زن زناکار به دست آورده، به آن رسیده است.
 • شاید زنا در خواب به معنای زیارت باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که با زن معروف به زنا زنا کرده است، ممکن است دچار شر و فتنه شود.
 • هر که ببیند در خانه مردی می‌ماند و بدون انکار آن مرد با همسرش زنا می‌کند، ممکن است با تفویض او از مردی که او را دیده، سرپرستی این خانه را به عهده بگیرد.
 • شاید خواب خیانت نشان دهنده فقر باشد.[٢]
 • تعبیر خواب خیانت به روایت ابن غنام

  ابراهیم بن غنم – رحمه الله – در کتاب شرح البصر خیانت و زنا را چنین توضیح داده است:[٣]

 • شاید زنا در خواب بیانگر عدم استقرار زن با شوهر باشد.
 • شاید زنا در خواب بیانگر دزدی باشد.
 • زنا ممکن است نشان دهنده کسب مال حرام باشد.
 • شاید خواندن آیات زنا در داستان قوم لوط حاکی از حرام بودن چیزی باشد; مانند لواط و زنا.
 • تعبیر خواب خیانت منسوب به ابن سیرین

  در کتاب تعبیر خواب منسوب به ابن سیرین آمده است:[٤]

 • اگر کسی در خواب ببیند که با زنی زنا کرده است، ممکن است بیانگر این باشد که او به دنبال چیزی غیر از مقصود خود است و لذا از آن بهره ای نمی برد.
 • هر کس در خواب ببیند که پیرمردی با همسرش زنا کرده است، ممکن است نشان دهد که او سود فراوان و دانش زیادی خواهد داشت.
 • هر کس ببیند جوانی با همسرش زنا کرده است، ممکن است نشان از وجود دشمنی برای او باشد که به او خدمت می کند و او را به کار بد تحریک می کند. مانند بی عدالتی، سوء استفاده.
 • هر کس در خواب ببیند که با زن جوانی زنا می کند، ممکن است نشان دهد که از پول خود محافظت می کند و آن را هدر نمی دهد.
 • هرکس در خواب ببیند که زنا کرده است، سپس حد بر او جاری شده است، ممکن است بیانگر علم و فقاهت او باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 147. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرافشانی مردم در بیان خواب، ص ۱۰۹. اقتباس.
  3. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 114. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 321، جزء 2. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا