تعبیر هدیه در خواب

تعبیر هدیه در خواب

دیدن هدیه در خواب

تمام تعابیر در علم رؤیا و رؤیا مبتنی بر فقه فقیهان است و امر تحقق آنها در علم خدا – سبحان الله تعالی علیه – باقی است. ممکن است نشان دهنده نامزدی و ازدواج، یا محبت، یا خوبی باشد. نظرات این دو بیانیه را به شرح زیر شرح خواهیم داد:

تفسیر ابن سیرین از آنچه به او نسبت داده شده است

ابن سیرین در کتاب منسوب به او چند نشانه از دیدن هدیه در خواب ذکر کرده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:[١]

 • ممکن است نشان دهنده نامزدی باشد. هر کس به کسی یا دخترش یا دختری از اقوامش هدیه دهد ممکن است با او نامزد کند.
 • ممکن است نشان دهنده اتمام ازدواج و خیر و برکت آن باشد.
 • هدیه محبوب ممکن است منجر به آشتی بین مهدی و مهدی که هدیه به او داده شده باشد.
 • تفسیر عبدالغنی النابلسی

  عبدالغنی النابلسی در کتاب «معطر الانام در بیان خواب» تعابیر متعددی از دیدن هدیه در خواب ذکر کرده است. که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد:[٢]

 • ممکن است نشان دهنده شادی باشد. و این به خاطر آن است که خدای تعالی فرمود: (وقتی سلیمان آمد گفت آیا به من مالی می دهی ولی آنچه خدا به من داده بهتر از آن است که به تو داده است؟[٣]
 • شايد دلالت بر عشق و محبت بين بيننده و هديه دهنده باشد.
 • شاید این نشان دهنده محبتی باشد که شما بین آنتاگونیست ها دارید.
 • اگر خواب ببیند که بشقاب غذای خیس به او می دهند; این ممکن است نشان دهنده نامزدی دختر او باشد.
 • با اینکه دختری نداشت. دوستی و بردباری بر آنچه بین او و کسی که آن خیس به او هدیه داده شده است غالب است.
 • تفسیر خلیل بن شاهین

  خلیل بن شاهین در کتاب «اشارات فی عبارات» نشانه های متعددی برای دیدن هدیه در خواب ذکر کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:[٤]

 • اگر کسی ببیند که به کسی هدیه ای زیبا و زیبا داده است. چه بسا حاکی از خیر و نیکی برای فاعل و مفعول باشد و هر فردی از دیگری منفعت و خیری کسب کند.
 • اگر کسى ببیند که به کسى هدیه داده و بر او منفور است; ممکن است نشان دهنده چیزی منفور برای هر دوی آنها باشد.
 • هدیه دادن ممکن است به ازدواج با یک زن خوب و زیبا با اخلاق خوب تعبیر شود.
 • اگر کسى ببیند که پیرمردى یا پیرمردى به او هدیه داده است، خواب ممکن است حکایت از چیز خوب و درستى داشته باشد.
 • اگر کسى ببیند که مرد یا زن جوانى به او هدیه داده است; شاید نشانه بدی باشد – خداوند همه را از هر بدی حفظ کند -.
 • اگر ببیند هدیه ای به او داده شده و او آن را برگرداند، ممکن است تعبیر شود که بین آنها بدی شده است یا از او چیزی می خواهد.
 • در خاتمه به آنچه از رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در مورد رؤیا و رؤیا ثابت شده است توجه می کنیم: (رؤیت مسلمان یکی از چهل و شش جزء نبوت است. خود، و اگر یکی از شما چیزی را می بیند که دوست ندارد، برخیزد و تف کند و با مردم در مورد آن صحبت نکنید.)[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 333. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 365. اقتباس.
  3. ↑ سوره نمل، آیه 36
  4. ↑ ابن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 680. اقتباس.
  5. ↑ روایت مسلم، در صحیح مسلم، از ابوهریره، صفحه یا شماره: 2270، صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا