تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

متخصصین خواب ازدواج را بسته به حالات بیننده خواب و آنچه از وقایع دیده است، با چند بار تعبیر می‌کردند که برخی از آن‌ها حاکی از خیر و برخاسته از امور نامطلوب است و این تعابیر در حد حدس و گمان باقی می‌ماند و ممکن است صحیح باشد. یا اشتباه است و در زیر مهمترین نشانه های ممکن ذکر شده است:

تفسیر نکاح از نظر نابلسی

عبدالغنی النابلسی چندین پیامد احتمالی را برای رویای ازدواج ذکر کرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:[١]

 • خواب در مورد ازدواج به طور کلی ممکن است نشان دهنده مراقبت خداوند – قادر متعال – باشد.
 • اگر خواب بیننده برای آن مناسب باشد، به ویژه اگر عروسی را در خواب ببیند، ممکن است ازدواج به معنای تصدی مقام و موقعیت بالا باشد.
 • هر کس در خواب با زنی ناشناس ازدواج کند یا با زنی که در خواب ندیده ازدواج کند، ممکن است نشان دهد که اجلش نزدیک است یا از جایی به جای دیگر سفر می کند.
 • نکاح هم ممکن است دلالت بر کار و پیشه کند، پس هر که ببیند با زنی ازدواج کرده و زن بمیرد، دلالت بر آن دارد که به شغلی مشغول است که سودی ندارد.
 • اگر بیننده ببیند که مردی با زنی ازدواج کرد و سپس او را به او داد، ممکن است نشان دهد که بیننده خواب از آن مرد پول دریافت می کند.
 • ازدواج در خواب ممکن است بیانگر محدودیت باشد. از جمله آن نشانه ها عبارتند از: بدهی، نگرانی، خانواده و سایر موارد مشابه.
 • هر کس در خواب ببیند که با زن پادشاه ازدواج می کند، اگر صلاحیت این کار را داشته باشد، ممکن است پادشاه بزرگی به دست آورد.
 • خواب ازدواج با مرد بیمار یا زن بیمار ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن این مدت باشد، به خصوص اگر خواب بیننده کسی را که با او ازدواج کرده در خواب ندیده باشد.
 • خواب ازدواج برای زنی که پسر دارد ممکن است نشان دهنده ازدواج و ازدواج پسرش باشد.
 • خواب ازدواج با یک مرده ممکن است نشان دهنده جدایی خانواده باشد.
 • خواب ازدواج برای متاهل ممکن است به مژده و رسیدن به خیر باشد و هر چه زن زیباتر باشد خیر و بشارت بیشتر است.
 • خواب ازدواج برای زن متاهل یا مجرد خوب است و ممکن است نشان دهنده کسب خیر و معاش باشد.
 • خواب ازدواج با پیرمرد ممکن است دلالت بر خیر و شفای بیمار باشد، خواه شیخ در خواب معلوم باشد یا نباشد.
 • تفسیر نکاح از نظر ابن غنام

  ابراهیم بن غنام نکاح را بر حسب حال خود در خواب تعبیر کرده است با چند تعبیر احتمالی، از جمله چند دلالت مشابه آنچه در نابلسی آمده است و تعابیر دیگر چنین است:[٢]

 • رؤیای ازدواج با چهار زن، ممکن است بیانگر افزایش خیر و روزی در واقعیت باشد، بنا بر قول حضرتعالی: (پس با دو و سه و چهار زن به انتخاب خود ازدواج کنید).[٣]
 • رؤیای ازدواج با یک زن یهودی ممکن است نشان‌دهنده اشتغال به شغلی باشد که بیننده خواب به دلیل آن مرتکب گناه می‌شود، بنابراین این خواب پیامی برای او خواهد بود که خود را مرور کند.
 • رویای ازدواج با همسر قاضی ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در صورتی که واجد شرایط انجام این کار باشد، قوه قضائیه را به دست خواهد گرفت.
 • رویای ازدواج با یک زن مسن ممکن است بیانگر ضرر مالی برای بیننده باشد.
 • تفسیر عقد و عروسی به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین عقد و عروسی را در خواب تعبیر کرده و تعبیر کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:[٤]

 • شاید خواب ازدواج بیانگر ثروت و ثروت باشد.
 • خواب ازدواج زن نزدیک با محرم ممکن است نشان دهنده پیوند رحم او در صورت فوت او باشد و ممکن است نشان دهنده قطع رحم او در صورت زنده بودن باشد.
 • هر که ببیند شوهر مرده اش با او ازدواج کرده و با او تمام شده است، ممکن است نشان از کم شدن مال او و پراکندگی حال او باشد.
 • خواب ازدواج یک زن باردار ممکن است نشان دهنده تولد یک دختر باشد.
 • خواب عروسی و عروسی بدون سروصدا و موسیقی و آلات موسیقی ممکن است بیانگر مژده و برکت و فراوانی باشد و در خواب عکس آن ممکن است بیانگر چیزهای ناخوشایند باشد – خدای ناکرده -.
 • رویای عروسی، همراه با رقص و محله یهودی نشین، ممکن است نشان دهنده وقوع یک فاجعه باشد.
 • خواب عروسی در خانه یک فرد بیمار ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ او باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص ۱۴۸. اقتباس.
  2. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 116. اقتباس.
  3. ↑ سوره نساء، آیه 3
  4. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 691. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا