تعبیر گل رز در خواب

تعبیر گل رز در خواب

در ابتدا، شایان ذکر است که علم رؤیا و رؤیا چیزی است که نمی توان آن را به طور قطعی تأیید کرد، یا با آنچه در دلالت ها یا تعابیر آن بیان شد، تأیید کرد. چنانکه از علوم فرضی استنباط یا راهنمایی آن، برای هشدار دادن به برخی امور، یا تلاش برای برخی دیگر، و یا موجب نشاط و شادمانی به شمار می رود.

دیدن گل رز در خواب نمادی از چندین نشانه است. از جمله: آسیب پذیری و لذت، ازدواج، آمدن غایب، زوال آبرو یا حیثیت، طلاق، سقط جنین، زیرا ممکن است در چند حالت نماد زن باشد و توضیح آن با جزئیات به شرح زیر است:

معناشناسی گل سرخ منسوب به ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر منسوب می بیند که دیدن گل رز در خواب ممکن است معانی زیر را داشته باشد:[١]

 • دیدن گل رز در خواب ممکن است بیانگر پسر یا پول شریف باشد.
 • ممکن است بر آمدن غایب دلالت کند یا غایب – از خدا خیر بخواهیم -.
 • ممکن است نشان دهنده زنی باشد که تاریخ جدایی او نزدیک است یا مرگ فرزندی – از خدا عاقبت بخیر می خواهیم -.
 • ممکن است دلالت بر شادی یا تجارتی داشته باشد که دوام ندارد – خدا جلوی شر را بگیرد. این به دلیل محو شدن سریع گل رز و از بین رفتن شکوه آن است.
 • دیدن تاج گل رز ممکن است نشان دهنده ازدواج با زنی باشد که جدایی او نزدیک است – از خدا خیرخواهی می کنیم -.
 • دیدن قطع درخت گل رز ممکن است حکایت از غم و اندوه و نگرانی داشته باشد – از خداوند عافیت طلب می کنیم – چنانکه گلاب چیدن شادی و سرور است – انشاالله -.
 • دیدن چیدن جوانه های گل رز که شکوفا نشده اند ممکن است نشان دهنده سقط جنین زنی باشد – خدای ناکرده -.
 • برداشتن یک گل رز بزرگ و شکفته، از نوع شناخته شده، ممکن است نشان دهنده یک زن زیبا و برازنده باشد.
 • معانی گل سرخ از نظر نابلسی

  عبدالغنی النابلسی در ادامه گفت: دیدن گل رز در خواب نشانه ها و تعبیرهای متعددی دارد. این با توجه به رنگ گل رز است و به شرح زیر است:[٢]

 • دیدن گل رز سفید ممکن است نشان دهنده ازدواج با زنی مذهبی باشد.
 • دیدن گل های رز قرمز ممکن است نشان دهنده بوسیدن زنی باشد که سرگرمی و شادی دارد – از خدا آرزوی سلامتی داریم.
 • دیدن گل های رز زرد ممکن است نشان دهنده بوسیدن یک زن بیمار باشد – از خدا آرزوی سلامتی می کنیم.
 • دیدن تعداد زیادی گل رز ممکن است نشان دهنده عشق و بوسه های مکرر باشد.
 • دیدن روغن استخراج شده از گل رز ممکن است نشان دهنده ذهنی روشن، نزدیکی به مردم و جنبه نرم باشد.
 • بیمار با دیدن تختی از گل رز، یا لباسی از گل رز. ممکن است حکایت از مرگ او یا نزدیک شدن به اجل او داشته باشد – از خدا عاقبت به خیر می کنیم -.
 • معانی گل سرخ از نظر ابن غنام

  علاوه بر آنچه قبلاً ذکر شد، ابن غنام دید که دیدن گل سرخ ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:[٣]

 • دیدن گل رز ممکن است نشان دهنده ازدواج با یک زن مجرد یا مجرد باشد.
 • دیدن گل های رز در حال شکوفه ممکن است نشان دهنده گل زندگی جهان باشد.
 • دیدن گل رز به طور کلی ممکن است نشان دهنده آرامش و شادی باشد – و خدا بهتر می داند.
 • در خاتمه یادآوری می شود که ایشان رضی الله عنه می فرمایند: (رؤیای مؤمن یکی از چهل جزء نبوت است و بر مردی که در حال پرواز است، مادامی که نگذاشته است). آن را نقل کن، و اگر با او سخن گفت، یا عاشقی با او سخن نگفت.[٤]

  خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ [ابن سيرين]، تعبیر خواب گزیده گفتار در تعبیر خواب، ص 224. منش.
  2. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، عطر حیوانات در بیان خواب، ص 370. فعل.
  3. ↑ [ابن غنام، إبراهيم]، بیان وحی، ص 314-315. عمل کنید
  4. ↑ روایت ابن ماجه در سنن بن ماجه از ابورزین العقیلی لقیط بن عامر صفحه یا شماره: 3456 به تصدیق آلبانی.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا