تعبیر خواب سوار بر اسب سفید

تعبیر خواب سوار بر اسب سفید

تعبیر خواب سوار بر اسب سفید

ابن سیرین در کتاب منسوب به او می بیند که هر که سوار بر اسب شود در حالی که لباس شوالیه بر تن دارد; زیرا – و خدا داناتر – می تواند مقام و جلال و حمد و حیات طیبه و خیر بسیار به دست آورد و اسب برای کسانی که آن را از دور می بینند مژده است. اشاره به مقام والای بینا در دین و جهان.[١]

ملا احسایی می‌گوید: هر کس بر اسبی که زین و افسار بر آن است سوار شود. ممکن است به اندازه توان اسب سواری او تحت تأثیر اقتدار و نیکی قرار گیرد و رنگ سفید نشان دهنده رفع نگرانی و تسهیل امور و تغییر وضعیت به وضعیت بهتر و دید اسب بسته در غلبه بر دشمن باشد. و اگر ببیند که در حال دویدن بر اسب سوار شد، این برای او عزت است و هر که ببیند از اسبی پیاده شد و سوار بر اسب شد، زیرا ممکن است دلالت بر تغییر حالت به حالت دیگر داشته باشد.[٢]

اسب سفید در خواب

در مورد رؤیت اسب سفید برای زن و مرد اقوال فراوانی وجود دارد و ابن سیرین در این کتاب به او چنین گفته است:[٣]

 • اسب سفید
 • دیدن او ممکن است نشان دهنده ازدواج و تسکین شرایط باشد یا انتقال از یک حالت به حالت دیگر.

 • اسب سفید برای زن باردار
 • ممکن است نشان دهد که او پسر به دنیا خواهد آورد و ممکن است نشان دهد که به زودی به دنیا خواهد آمد – و الله اعلم.

 • اسب سفید برای مردان
 • خواب دیدن اسب سفید برای مرد ممکن است نشان دهنده گسترش معاش، پیروزی بر دشمنان و خوبی باشد و شاید نشانه ای از تسهیل وضعیت او باشد.

  اهمیت کلی دید اسب و تحقق آن

  همه آرای پیشین در تعبیر خواب اسب سفید همگی حکایت از خیر و تعابیر ستودنی دارد – و الله اعلم – یا بشارت است یا برآورده شدن آرزوها و ممکن است اشاره به رفع غم و نگرانی باشد. تبدیل از یک شرط به حالت بهتر و دلالت رؤیا در حدس و گمان باقی می ماند و اگر صحیح باشد محقق می شود و وقت آن در علم خدا – سبحان الله – می ماند و لازم نیست. که تفسیر داشته باشد، زیرا ممکن است از حدیث نفس باشد.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 330. اقتباس.
  2. ↑ الملّه الحسائی، گردآورنده تعبیر خواب، ص 178. اقتباس.
  3. ↑ ابن سیرین، معطر الانام فی بیان خواب، ص 100. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا