تعبیر خواب ریزش مو برای خانم های مجرد

تعبیر خواب ریزش مو برای خانم های مجرد

تعبیر ریزش مو در خواب برای زنان مجرد

مو در خواب برای زن محمود است، اما ریزش مو ستودنی نیست، زیرا زینت زن محسوب می شود، پس از دست دادن آن برای زن شوهردار ممکن است نشان دهنده طلاق او باشد، چنانکه ابن نیما ذکر کرده است.خوابی از شیطان به کسانی را که ایمان آورده اند اندوهگین کن[١]

تعبیر طاسی در خواب برای زنان مجرد

محمد عزت ابوالفداء را در نظر بگیرید طاسی با خلع موقعیت و آشکار ساختن پنهان ها تفسیر می شوددر اینجا به برخی از تفسیرهای او اشاره می شود:[٢]

 • هر که در خواب ببیند کچل شده است، ممکن است به ذلت و خواری او اشاره کند و مردم او را مسخره کنند.
 • ممکن است نشان دهنده ضعف در دین او باشد.
 • تعبیر او از تجرد، ممکن است حکایت از کوتاهی او در عبادت داشته باشد، پس هر که آن را دید، به سوی توبه و نیکی بشتابد و در عبادت کوشش کند تا ان شاء الله – تعالی – خیر و آسایش نصیبش شود.
 • تفسیر چشم انداز تراشیدن مو برای یک زن مجرد

  ملا احسایی دیدن تراشیدن مو در خواب را چنین توصیف کرده است:[٣]

 • هر کس در خواب ببیند که سر خود را تراشیده و به آن عادت کرده و او را دوست دارد، ممکن است بیانگر مال و مالی باشد که به او می رسد.
 • اگر از کسانی است که موهایش را بلند می کند و دوست ندارد موهایش را به طور معمول بتراشند، ستایش نمی کنند.
 • اگر یک زن متاهل دید که موهای خود را می تراشد و از آن خوشش نمی آمد ، ممکن است این نشان دهنده نزاع با شوهرش باشد.
 • اگر مجرد است و می بیند که موهایش را می تراشد و خوشش می آید، ممکن است نشان دهنده پول یا ورثه ای باشد که او به ارث می برد.
 • اگر آن را دوست نداشته باشد، ممکن است نشان دهنده ناراحتی یا ناراحتی باشد که به او مبتلا خواهد شد.
 • تفسیر چشم انداز کندن مو برای زنان مجرد

  ابن غنم در تعبیر خواب کندن مو ذکر کرده که کندن آن در صورتی که ظاهر آن را مخدوش نکند ممدوح است و ممکن است دلالت بر خروج اضطراب و گشاد شدن سینه باشد و گفته اند کندن مو. ممکن است حاکی از ادای دین بیننده بدون رضایت او و با وجود او باشد و بر این اساس کندن مو برای افراد مجرد دلیل بر تسکینی به زودی یا ادای قرض و در نتیجه کسب آرامش برای او و خداوند است. بهترین می داند[٤]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 437. اقتباس.
  2. ↑ محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 222. اقتباس.
  3. ↑ الملّه الاحسائی، تحبیه الافهام به تعبیر خواب، صفحه 78. اقتباس.
  4. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 169. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا