تعبیر ساعت مچی در خواب

تعبیر ساعت مچی در خواب

(ساعت وقت) هر کس ساعتی از ساعات شب و روز ببیند، بر حسب وقت و درجه آن ساعت، درهم یا دینار به او می رسد.

تعبیر خواب ساعت مچی:

اگر خواب یک ساعت مچی دیدید، به این معنی است که در حدس و گمان های تجاری به خوبی کنترل شده موفق خواهید شد. و اگر برای تشخیص زمان به ساعت نگاه کنید، تلاش شما در رقابت با شکست مواجه خواهد شد. اگر ساعتی را بشکنید، بدبختی و ضرر شما را تهدید می کند. اگر یک بطری ساعت بیندازید، این نشان دهنده بی تفاوتی یا شرکت ناراضی است. اگر یک زن ساعت مچی خود را گم کند، این نشان می دهد که آزار و اذیت خانواده باعث بدبختی می شود. اگر تصور کنید که یک دزد ساعت هستید، با دشمنی خشن روبرو خواهید شد که به شهرت شما حمله خواهد کرد. اگر ساعتی هدیه می دهید، به این معنی است که به دلیل پیگیری اتفاقات پیش پا افتاده، از کاهش علایق خود رنج خواهید برد.

و هر کس از شما ببیند که ساعت مچی به او داده شده است، این نشان دهنده سودی است که از معامله ای که انجام می دهد به دست می آورد و خدا بهتر می داند و ساعت نشان دهنده شمارش معکوس برای چیزی مهم در زندگی شما است، یعنی انتظار شما. برای چیزی صبر کنید، به سرعت اتفاق افتاد و خدا بهتر می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا