تعبیر پول در خواب

تعبیر دیدن پول در خواب به طور کلی

تعبیر دیدن پول در خواب بسته به حال بیننده متفاوت است، ممکن است دلالت بر تسبیح و ذکر داشته باشد و در صورت حاملگی اشاره به فرزند باشد و برخی از تعبیر کنندگان آن را به ضرب دردناک تعبیر کنند و دیدن آن را در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده آن را در واقعیت به دست خواهد آورد و ممکن است بیانگر علم یا نیاز به قضاوت یا گفتار نیک یا دعا یا کردار نیک و صدقه باشد.[١]

تعبیر دیدن پول بر حسب نوع آن

تعبیر ابن الصادق از دیدن پول در خواب بر حسب نوع آن متفاوت است اعم از فلز، کاغذ، نقره یا مس.[٢]

 • دیدن پول کاغذی: ابن الصادق دیدن پول کاغذی را نشانه نیکی، افزایش پول، موفقیت و تعالی در زندگی روزمره در دو سطح عملی و اجتماعی می داند.
 • دیدن سکه: ابن الصادق دیدن سکه در خواب را اینگونه تعبیر می کند که بیننده رزق و روزی و مالی می گیرد یا علم و عملش در نیکی و صدقه زیاد می شود و دیدن زن حامله بیانگر آن است که دختری به او می رسد.
 • دیدن سکه های طلا: ابن الصادق دیدن سکه های طلا در خواب را به نیکی و پول و برآوردن نیازهای مردم و احسان و انفاق و برگرداندن امانت به صاحبان آن تعبیر می کند و دیدن زن باردار یا متاهل نشان دهنده سعادت اوست. با نرها
 • دیدن سکه های مسی: ابن سیرین دیدن مس در خواب را تعبیر می کند که بیننده خواب از شخص خارجی پول در می آورد و در مقابل دیدن فلز مس در خواب ممکن است بیانگر غیبت و سخنان بد باشد.[٣]
 • تعبیر رؤیت پول به احوال بیننده

  علمای تعبیر از جمله ابن سیرین و امام صادق و نابلسی تعبیر دیدن پول در خواب را بیان می کنند که عموماً بر خیر و برکت و رزق و فرزند دلالت دارد و این بستگی به حال و روز دارد. مطابق شکل زیر مشاهده کنید:[٤]

 • دیدن پول برای مجردها: ابن سیرین و امام صادق، دیدن پول در خواب دختر مجرد را به بلندپروازی تعبیر می کنند، اما او احساس اطمینان و امنیت نمی کند.
 • دیدن پول برای زن متاهل: ابن سیرین و امام صادق دیدن زن متاهل مال در خواب را چنین تعبیر می کنند که دوستی با وفا پیدا می کند و اگر ضرر کرد او و دوستی خود را از دست می دهد.
 • دیدن پول برای زن باردار: ابن سیرین و امام صادق، رؤیت زن حامله به سکه را چنین تعبیر می کنند که پسری به دنیا می آورد و اگر سکه های نقره را از زمین جمع کند، نشان دهنده آن است که در دوران بارداری دچار مشکلاتی خواهد شد و اگر او ارز کاغذی جمع می کند، نشان می دهد که زایمان آسان و آسان خواهد بود، همانطور که نشان دهنده خیر و برکت است.
 • دیدن پول برای یک فقیر: النابلسی توضیح می دهد که فقر در خواب بیانگر ثروت است.[٥] خداوند متعال در سوره قصص فرمود: {پروردگارا، هنگامی که مرا نیکی فرستادی، فقیر هستم}.[٦]
 • دیدن پول برای یک فرد ثروتمند: النابلسی بیان می کند که مال در خواب بیانگر فقر است، پس هر که خود را ثروتمند ببیند فقیر یا قانع شده است، چنانکه قناعت بیانگر ثروت است و بالعکس.[٧]
 • موارد دیگر دیدن پول در خواب

  تعبیر خواب با توجه به شرایط شخص و جزئیات خواب متفاوت است، برای برخی از علما پول خوب و برای برخی دیگر شر است، تعابیر زیر برخی از موارد کلی دیدن پول در خواب را توضیح می دهد:[٨]

 • دیدن پول از دست رفته: النابلسی توضیح می دهد که هر که درهم را از دست بدهد یا از دست بدهد، پسرش به او آسیب می رساند یا از او شکایت می کند.
 • سرقت پول نقد را ببینید: النابلسی توضیح می دهد که هر که درهم از او دزدیده شود از پسرش ضرر می کند یا از او شکایت می کند و اگر بی بازگشت از او گرفته شود ممکن است پسرش بمیرد.
 • چشم انداز گرفتن پول از یک مرده: ابن سیرین می‌گوید: هر کس از مرده‌ای پول بگیرد، بیانگر برکت و رزق است و اگر پول کاغذی باشد، اتفاقات مثبتی در زندگی انسان رخ می‌دهد و اگر پول فلزی باشد، با مشکل و مشکل مواجه می‌شود. در زندگی او[٩]
 • دیدن پول های پراکنده: النابلسی دیدن پول پراکنده در خواب را به خوش صحبتی تعبیر می کند.[٨]
 • دیدن پول دادن به کسی: ابن شاهین می‌گوید: هر که به کسی درهم بدهد، برای پول یا راز از او می‌آید.[١٠]
 • دیدن پول چیده شده در کیف: النابلسی توضیح می دهد که هر کس پولی را در کیف یا کیف پول ببیند، رازی را برای یکی از دوستانش نگه می دارد.[٨]
 • به یافتن پول مراجعه کنید: ابن شاهین می گوید هر که کیسه درهم یا پولی بیابد، مال حلال به دست می آورد.[١٠]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ «فرهنگ تعبیر خواب نابلسی – حرف د»، کتابخانه شما، در تاریخ 4/9/2021. عمل کنید
  2. ↑ «تعبیر خواب پول در خواب ابن الصادق»، ایده، خوانده شده در تاریخ 9/4/2021. عمل کنید
  3. ↑ «تعبیر دیدن مس در خواب»، رؤیت، رجوع به آن در 9/4/2021 باشد. عمل کنید
  4. ↑ «تعبیر خواب دیدن پول کاغذی یا پول کاغذی در خواب به تفصیل»، ایده، دیده شده در 9/4/2021. عمل کنید
  5. ↑ «معجم تعبیر خواب النابلسی – نامه فا»، کتابخانه شما، در تاریخ 4/9/2021. عمل کنید
  6. ↑ سوره قصص، آیه 24
  7. ↑ «معجم تعبیر خواب النابلسی»، نامه الغین_الغنی، دسترسی به 9/4/2021. عمل کنید
  8. ↑ ABT «درهم در خواب – تعبیر خواب النابلسی»، پاسخ، دیده شده در 9/04/2021. عمل کنید
  9. ↑ «تعبیر خواب مردگان در خواب پول دادن به ابن سیرین»، کارگردان، مشاهده شده در 9/4/2021. عمل کنید
  10. ↑ AB «تعبیر خواب ابن شاهین_الدرهم»، کتابخانه من، دسترسی به 4/9/2021. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا