تعبیر فرار در خواب

تعبیر فرار در خواب

ابوالفداء درباره تعبیر خواب فرار در خواب گفت:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که از دست دشمن می گریزد، زیان دیده است، و این ممکن است خشم خدا را بر او نشان دهد، پس باید از خدا بترسد و وضعیت خود را اصلاح کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که از مرگ فرار می کند، مرگ حتمی است که ممکن است حکایت از نزدیک شدن اجل و معرفت او نزد خداوند – تعالی – داشته باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که به سوی کعبه یا مسجدی فرار می کند، در راهی می رود که خدای تعالی را خشنود می سازد و ممکن است حکایت از خیر بیننده یا جستجوی او در راه راست باشد.
 • و هر کس ببیند که از سگ ها می گریزد، دلالت بر ایمنی از مکر دشمنان دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که از زنی فرار می کند، پس از مرگ طلب است.
 • تعبیر فرار از کسی در خواب

  مخفی شدن یا فرار از دست برخی افراد معانی متعددی دارد که ابن شاهین به آن اشاره کرده است، از جمله:[٢]

 • هر که ببیند قصد فرار و مخفی شدن از جمعی دارد، دلالت بر آن دارد که در صورت ازدواج، دختری خواهد داشت، زیرا خداوند متعال می فرماید: (او به خاطر خبر بدی که به آن موعظه شده بود از مردم پنهان می ماند.[٣]
 • و هر کس ببیند که از کسی فرار می کند، ولی نداند کیست و برای چه فرار می کند، ممکن است این نشان دهنده ی توبه او باشد، به خاطر فرموده ی حضرت عالی:: (پس به سوی خدا بگریزید که من برای شما هشداری آشکار از آن هستم.)[٤]
 • و اگر فرار كننده را بشناسد انشاءالله از او در امان است.
 • فرار یا فرار از دشمن مصونیت از اوست و برای عالم ممکن است حاکی از قضاوت او باشد – و الله اعلم.[٥]
 • فرار از زن حاکی از حال خوب بیننده و قرب او به خداست.[١]
 • تعبیر فرار از حیوانات در خواب

  اگر بیننده در خواب از چیزی که کراهت دارد بگریزد، از آن در امان است، زیرا فرار از مار، امان از دشمن است.[٦] فرار از دست سگ ها نیز برای بیننده از دشمنان بی خطر است.[١] فرار از هر حیوانی ممکن است نشانگر مصونیت بیننده از ترس و پیروزی او بر دشمنان باشد و خدا داناتر است.[٧]

  در نهایت اگر بیننده خواب را ببیند که از آن بیزار است، نباید در حضور کسی خواب را ذکر کند، زیرا ممکن است از خود گفتاری باشد یا از طرف شیطان باشد که مسلمان را ناراحت کند و بیننده از شر آن پناه ببرد. و انشاءالله اگر چنین کرد به او ضرر نرسانید.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ABT محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 377. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در علم عبارات، ص 677. اقتباس.
  3. ↑ سوره نحل، آیه 59
  4. ↑ سوره ذاریات، آیه: 50
  5. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 264. اقتباس.
  6. ↑ ابوعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 152. اقتباس.
  7. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 677. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا