تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده نابلسی: دلالت بر شادی و خوشی در خواب دارد اگر خنده نباشد یا به پشت خوابیده باشد در افتادن در حرام و گفته شد هر که او را در حال خنده دید، نوید می دهد. خوب برای یک پسر، و هر کس خنده خود را در حال خندان ببیند، پس عادلانه است.

و اما ابن شاهین خواب خنده را تعبیر کرد و گفت: غم و اندوه است و اگر با خنده باشد بیشتر به خاطر فرموده حق تعالی است: {کمی بخندند و بسیار گریه کنند. }. با پسری به فرموده ی حق تعالی: «پس خندید، پس او را به اسحاق بشارت دادیم».

اگر خواب ببینید که می خندید و احساس شادی می کنید به معنای موفقیت در کارها و دوستان باهوش اجتماعی است.خندیدن بدون اعتدال به موضوعی عجیب بیانگر ناامیدی و از دست دادن هماهنگی در اطرافتان است.اگر صدای خنده های شاد کودکان را می شنوید به این معنی است که شادی و سلامتی برای شما این نشان دهنده این است که شما عمداً به دوستان خود آسیب می رسانید تا خواسته های خودخواهانه خود را برآورده کنید و اما شنیدن تمسخر خنده نشان دهنده بیماری و موارد ناامید کننده است.لبخند زدن خوب است و اگر برای خندیدن بیرون بیاید می شود گریه و اندوه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا