تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

تعبیر گربه در خواب

دیدن گربه در خواب، بیانگر خدمتکاری است که از او محافظت و کمک می کند.[١] اگر کسى در خواب براى او بمیرد، ممکن است دلالت بر مرگ خدمتکار یا دوستى باشد که از او منفعت حاصل مى‏شود، یا نابودى مکانى که در آن منفعت است، یا تصرف آن توسط مفسد.[٢]

این کتاب ممکن است به قول حضرت عالی اشاره داشته باشد: (و گفتند: پروردگارا، پیش از روز قیامت برای ما عجله کن).،[٣] ممکن است دلالت بر فردی ملایم داشته باشد که در گفتار و کردار ملایم است و دل مردم را دوست دارد.[٤]

تعبیر دیدن گربه در خواب برای زن

خواب زن گربه ممکن است بیانگر چند چیز باشد، اگر ببیند گربه چیزی می گیرد، نشان دزدی است و اگر گربه (ماده) باشد، زنی است که فریب خورده و گاز می گیرد و می خراشد. گربه ممکن است نشان دهنده بیماری یا خیانت باشد و گربه اگر گربه وحشی باشد نشان دهنده سنت است، سال بد و بد است و اگر گربه خانگی خوب باشد.[٥]

تعبیر خاراندن گربه در خواب

خاراندن بچه گربه ممکن است نشان دهنده خیانت و خیانت از جانب بنده باشد و خاراندن و گاز گرفتن گربه ممکن است نشان دهنده بیماری برای یک سال تمام باشد.[٤] و اگر با گربه بجنگد تا گربه آن را خراش دهد نشان دهنده بیماری شدید است و اگر او را گاز بگیرد بیماری طولانی می شود و اگر گربه وحشی بود بیماری برای او شدیدتر و قویتر می شد.[٦]

تعبیر خواب افتادن گربه در چاه

افتادن گربه در چاه، تعبیر آن از بیننده، ممکن است حاکی از وقوع دزد بر پول او باشد، زیرا دزدی گربه و نشان چاه روی پول بیننده در صورت داشتن آن، و چاه ممکن است نشان دهد. هر چیزی که به نفع خانواده اش باشد، مانند خدمتکار، برده یا حیوان.

و افتادن گربه در چاه حکایت از سرقت چیزی دارد که به نفع خانواده اش باشد و این تعبیر متعلق به صاحب چاه است و اگر در چاه مجهول بیفتد ممکن است دلالت بر شخص خاصی در سفر کند.[٧]

بازبینی کننده

  1. ↑ محمد علی قطب، راهنمای تعبیر مغشوش رویا، صفحه ۲۰۱.
  2. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 288. اقتباس.
  3. ↑ سوره س، آیه 16:
  4. ↑ اب عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 285. اقتباس.
  5. ↑ علی احمد عبدالعال طهطاوی، تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچم ها، به دنبال آن تعبیر خواب النساء، ص 387. اقتباس.
  6. ↑ ابوعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، صفحه ۱۳۸.
  7. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 102. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا